Print this page

Правилници

 
 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора - приет с Решение № 220 от 31.03.2016 г.
pdfПравилник 419.94 KB

 

Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Стара Загора - изм. с Решение № 1500 от 30.10.2014 г.
pdfПравилник154.95 KB

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора - изм. с Решение № 1081 от 30.01.2014 г.
pdfПравилник259.35 KB

 

Правилник за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Община Стара Загора - приет с Решение № 1046 от 16.12.2013 г.
pdfПравилник147.9 KB

 

Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия – град Стара Загора - приет с Решение № 526 от 20.12.2012 г.
pdfПравилник138.92 KB

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Стара Загора - изм. с Решение № 174 от 26.04.2012 г.
pdfПравилник153.19 KB

 

Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм - изм. с Решение № 173 от 26.04.2012 г.
pdfПравилник140.48 KB

 

Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора - изм. с Решение № 221 от 31.03.2016 г.
pdfПравилник177.37 KB

 

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора - приет с Решение № 302 от 27.11.2008 г.;/изм.с Решение №922 от 25.05.2017г./
pdfПравилник384.05 KB

 

Етичен кодекс за поведение и политически морал на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на Община Стара Загора-приет с Решение № 747 от 25.02.2010г.

pdfEтичен кодекс284.95 KB

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...