Print this page

Одобряване на инвестиционен проект и издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж на основание на чл. 154, ал. 6 от ЗУТ

pdfОписание на услугата50.05 KB

pdfЗаявление231.88 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:

- Документи за собственост.
- Удостоверения за наследници (при необходимост) - копие.
- Разрешение за строеж - копие.
- Инвестиционен проект по всички необходими части с приложена Оценка на съответствие на инвестиционния проект със съответните изисквания.
- Нотариално заверени декларации - съгласие от заинтересованите лица по чл. 149 ал. 2 от ЗУТ.
- Договор с нотариална заверка на подписите за преминаване през чужд имот по реда на чл. 192 ЗУТ, ако се налага.
- Договор с нотарилна заверка на подписите за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот по реда на чл. 193 ЗУТ, ако се налага.
- Извадка от План за застрояване.
- Оригинална скица на поземлен имот, съласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура, ако се налага.
- Квитанция за платени такси за одобряване на проекта и за издаване на заповед.

Срок: съответно 14 и 30 дни.

Такса:

1. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за строежи от основното или допълващото застрояване - нови строежи, както следва:
- за гр. Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища - 2 лв./кв.м. - разгъната застроена площ (РЗП), но не по-малко от 100 лева;
- за селата Богомилово, Малка Верея, Борилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища - 1,20 лв./кв.м. - РЗП, но не по-малко от 50 лева;
- за всички останали села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища - 0,50 лв./кв.м. - РЗП, но не по-малко от 50 лева;
- за стопански сгради по чл. 45 от ЗУТ и оранжерии - 0,80 лв./кв.м. - РЗП, но не по-малко от 50 лева;
 
2. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за строежи от основното или допълващото застрояване - за преустройства и пристройки, както следва:
- за гр. Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища - 1,20 лв./кв.м. - (РЗП), но не по-малко от 100 лева;
- за всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища - 0,80 лв./кв.м. - РЗП, но не по-малко от 50 лева;
 
3. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за ограда по една регулационна граница - 10 лева.
 
4. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за проводи и линейни обекти - 1 лв./кв.м., но не по-малко от 100 лева.
 
5. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за газифициране на обекти - 100 лева.
 
6. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за съоръжения на техническата инфраструктура (резервоари, телекомуникационни съоръжения, ел. табла, газорегулаторни - замерни устройства и др.) - 100 лева.
 
7. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за благоустрояване - 1 лв./кв.м., но не по-малко от 100 лева.
 
8. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "идеен" - 50 % от таксите по точки от 1 до 7.
 
9. Такса за издаване на заповед към издадено разрешение за строеж за вътрешно преустройство по време на строителство:
- за гр. Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища - 1,20 лв./кв.м. - (РЗП), но не по-малко от 100 лева;
- за всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища - 0,50 лв./кв.м. - РЗП, но не по-малко от 50 лева;
 
10. Такса за издаване на заповед към разрешение за строеж за всички останали случаи:
- за гр. Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища - 100 лева;
- за всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища - 50 лева;

 

 

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...