Print this page

Електронни услуги

Заявление за записване за приемен ден

Заявление за подаване
на предложения и сигнали
Заявление за подаване
на сигнал за корупция
Заявление за уведомяване по електронна поща
Деловодна справка 

Справка - декларация
за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване

Анкета: От кои услуги бихте се възползвали ако бяха електронни?

 

За използването на електронните услуги на Община Стара Загора е необходим универсален електронен подпис.

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
Издаване на удостоверение за настоящ адрес Издаване на удостоверение за постоянен адрес
 Издаване на удостоверение за семейно положение  Издаване на удостоверение за родствени връзки
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние Категоризация на заведения за хранене и развлечения
Регистрация на пчелни семейства Заявление за достъп до информация
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...