Print this page

Регистър на разпоредителните сделки с общинска собственост

 

Регистър на разпоредителните сделки с общинска собственост
1 Учредяване право на строеж

 pdfрегистър128.34 KB        

2 Учредяване право на пристрояване или надстрояване  pdfрегистър148.24 KB  
3 Учредяване право на ползване  pdfрегистър130.36 KB
4 Продажба на жилища  pdfрегистър102.54 KB
5
Продажба при учредено право на строеж
 pdfрегистър100.75 KB
6 Продажба чрез търг или конкурс  pdfрегистър286.33 KB
7 Прекратяване на съсобственост  pdfрегистър267.58 KB
8 Делби  pdfрегистър88.35 KB
9 Дарения  pdfрегистър72.98 KB
10 Замени  pdfрегистър80.79 KB
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...