Print this page

Доставка на 1 (един) брой употребявана автовишка за нуждите на звено „Озеленяване ни комунални дейности“ в Община Стара Загора

03 Април 2017
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

"Доставка на 1 (един) брой употребявана автовишка за нуждите на звено „Озеленяване ни комунални дейности“ в Община Стара Загора"


pdfОбява435.66 KB03/04/2017, 17:17 

pdfПроект на договор 344.91 KB03/04/2017, 17:17

pdfТехническа спецификация 135.02 KB03/04/2017, 17:17

zipОбразци на документи119.89 KB03/04/2017, 17:17


pdfСъобщение за прекратяване 499.03 KB05/04/2017, 15:32


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 11/04/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/06/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/04/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...