Print this page

Доставка на 1 (един) брой употребявана автовишка за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Ст. Загора

03 Май 2017
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

"Доставка на 1 (един) брой употребявана автовишка за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора" 

pdfОбява447.97 KB03/05/2017, 17:19

pdfТехническа спецификация136.49 KB03/05/2017, 17:19

pdfМетодика за определяне на оценката262.14 KB03/05/2017, 17:19

pdfПроект на договор348.98 KB03/05/2017, 17:19

zipОбразци на документи119.09 KB03/05/2017, 17:19СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 10/05/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/07/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/05/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

pdfПротокол № 1201.8 KB17/05/2017, 14:20

pdfПротокол № 2324.01 KB21/06/2017, 10:57

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...