Print this page

Инсталация и обучение за работа със софтуер за обработка на изображения LIMB и OCR пакета към него за нуждите на Регионална библиотека „Захари Княжески“ – гр. Стара Загора

22 Май 2017
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

"Доставка, инсталация и обучение за работа със софтуер за обработка на изображения LIMB и OCR пакета към него за нуждите на Регионална библиотека „Захари Княжески“ – гр. Стара Загора" 

pdfОбява651.92 KB22/05/2017, 15:16

pdfТехническа спецификация273.07 KB22/05/2017, 15:16

zipОбразци на документи400.29 KB22/05/2017, 15:16

pdfПроект на договор481.58 KB22/05/2017, 15:16СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 30/05/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/07/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/05/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация


pdfИнформация за удължаване на сроковете80.91 KB30/05/2017, 17:28

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 02/06/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/07/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/06/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

pdfУтвърден протокол519.27 KB08/06/2017, 17:22

 

Договор

pdfДоговор № 1375229.48 KB04/08/2017, 16:32

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...