Print this page

Извършване на строителни и монтажни работи по три обособени позиции

31 Юли 2017
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Извършване на строителни и монтажни работи по обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улична канализационна мрежа по ул. „Златен клас“, площадкова канализация в УПИ Vжил. строителство, кв. 16 „Зора“ и сградни канализационни отклонения“
Обособена позиция № 2: “Основен ремонт на покрив на Дом на инвалида, гр. Стара Загора“
Обособена позиция № 3: „Основен ремонт на ЦДГ №24“Радост“, гр. Стара Загора"

pdfРешение147.68 KB31/07/2017, 16:11

pdfОбявление201.52 KB31/07/2017, 16:11

pdfДокументация за участие602.65 KB31/07/2017, 16:11

pdfТехническа спецификация - Обособена позиция № 1187.44 KB31/07/2017, 16:11

pdfТехническа спецификация - Обособена позиция № 2131 KB31/07/2017, 16:11

pdfТехническа спецификация - Обособена позиция № 3189.02 KB31/07/2017, 16:11

pdfПроект на договор252.59 KB31/07/2017, 16:11

docОбразци на документи281.5 KB31/07/2017, 16:11

xlsxКоличествено - стойностна сметка - Обособена позиция № 114.25 KB31/07/2017, 16:11

xlsxКоличествено - стойностна сметка - Обособена позиция № 211.53 KB31/07/2017, 16:11

xlsКоличествено - стойностна сметка - Обособена позиция № 360 KB31/07/2017, 16:11

zipПроект - Обособена позиция № 126.29 MB31/07/2017, 16:11


pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти156.33 KB04/10/2017, 16:21

pdfСъобщение до управителя на "Билд експерт М" ЕООД157.94 KB01/11/2017, 13:54СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 04/09/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/09/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

pdfПротокол № 1433.56 KB11/09/2017, 17:24

pdfПротокол № 2316.66 KB13/10/2017, 10:51

pdfПротокол № 3326.65 KB13/10/2017, 10:51

 

Доклад

pdfДоклад482.52 KB13/10/2017, 10:51

 

Решение

pdfРешение № 10-00-2009421.03 KB13/10/2017, 10:51

 

Договор и приложения - Обособена позиция № 1

pdfДоговор № 13459.71 KB15/01/2018, 11:08

pdfПриложение - ценово предложение62.48 KB15/01/2018, 11:08

pdfПриложение - техническо предложение421.61 KB15/01/2018, 11:08

 

Договор и приложения - Обособена позиция № 2

pdfДоговор № 1998466.86 KB15/01/2018, 11:08

pdfПриложение - ценово предложение63.26 KB15/01/2018, 11:08

pdfПриложение - техническо предложение369.82 KB15/01/2018, 11:08

 

Договор и приложения - Обособена позиция № 3

pdfДоговор № 1994462.46 KB15/01/2018, 11:08

pdfПриложение - ценово предложение55.88 KB15/01/2018, 11:08

pdfПриложение - техническо предложение178.54 KB15/01/2018, 11:08

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...