Print this page

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“, по обособени позиции

21 Август 2017

 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

“Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“, Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020г.“ по обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на СУ „Железник” в УПИ I-училище, кв.644в, гр. Стара Загора“

Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ГПЧЕ "Ромен Ролан" - училищна сграда, /зала по борба и покрит плувен басейн/ - гр. Стара Загора 6000, ул. "Цар Иван Шишман" № 62 - УПИ I - училище, кв. 170, гр. Стара Загора- ПОДОБЕКТ: УЧИЛИЩНА СГРАДА“

Обособена позиция № 3: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строително- монтажни работи за обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ОДЗ №58 "Звездица" кв."Железник" - у.п.и.І за Детски комбинат и КОО, кв.647а по плана на гр.Стара Загора“

Обособена позиция № 4: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за обект:“Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на детска градина № 1 „Звънче“, кв. „Три чучура – север“, УПИ ІVдетска градина, кв. 605 по плана на гр. Стара Загора“


 pdfРешение 141.95 KB21/08/2017, 17:21

pdfОбявление 220.27 KB21/08/2017, 17:21

pdfДокументация за участие 1.36 MB21/08/2017, 17:21

zipОбразци на документи 93.78 KB21/08/2017, 17:22


pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти166.57 KB29/09/2017, 15:32

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 25/09/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 26/09/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

pdfПротокол № 1364.8 KB09/11/2017, 16:08

pdfПротокол № 2323.34 KB09/11/2017, 16:08

pdfПротокол № 3386.6 KB09/11/2017, 16:08

pdfПротокол № 4510.15 KB09/11/2017, 16:08

 

Доклад

pdfДоклад652.54 KB09/11/2017, 16:08

 

Решение

pdfРешение № 10-00-2240460.16 KB09/11/2017, 16:08


pdfСъобщение до управителя на "Булинженеринг - ТС" ЕООД169.26 KB22/11/2017, 17:29

 

Договор и приложения - Обособена позиция № 1

pdfДоговор № 21271.86 MB15/01/2018, 11:01

pdfПриложение - ценово предложение108.86 KB15/01/2018, 11:01

pdfПриложение - техническо предложение2.34 MB15/01/2018, 11:01

 

Договор и приложения - Обособена позиция № 2

pdfДоговор № 21261.85 MB15/01/2018, 11:01

pdfПриложение - ценово предложение116.39 KB15/01/2018, 11:01

pdfПриложение - техническо предложение2.35 MB15/01/2018, 11:01

 

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...