Print this page

Изпълнение на СМР във връзка с извършените дейности по Проект BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г. по 5 обособени позиции

13 Април 2016
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Изпълнение на СМР във връзка с извършените дейности по Проект BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г. по 5 обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Генерал Гурко" №70
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен II" №158
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищна сградагр. Стара Загора, ул."Илинден" №10А
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Августа Траяна" №40, вх.А
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Жилищна сградагр. Стара Загора, ил. "Слънчева" №6"

pdfРешение135.19 KB13/04/2016, 17:14
pdfОбявление226.46 KB13/04/2016, 17:14
pdfДокументация за участие793.81 KB13/04/2016, 17:14
pdfТехническа спецификация539.68 KB13/04/2016, 17:14
zipОбразци на документи1.63 MB13/04/2016, 17:14
zipПроекти251.36 MB13/04/2016, 17:14

 

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти126.33 KB08/06/2016, 16:18

 

pdfРешение за прекратяване на процедурата по Обособени позиции № 3 и № 4133.6 KB14/06/2016, 17:14СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 13/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 13/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/05/2016
Час: 10:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

pdfПротокол № 1191.03 KB16/06/2016, 16:08

pdfПротокол № 2114.35 KB16/06/2016, 16:08

pdfПротокол № 3159.58 KB16/06/2016, 16:08

 

РЕШЕНИЕ

pdfРешение № 10-00-1223238.27 KB16/06/2016, 16:08

 

ДОГОВОРИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

pdfДоговор № 1821564.63 KB26/09/2016, 13:56

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

pdfДоговор № 1822707.8 KB26/09/2016, 13:56

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

pdfДоговор № 1746695.88 KB26/09/2016, 13:56

 

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...