Print this page

Изготвяне на работен проект със сметна документация за закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Стара Загора

01 Март 2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

 „Изготвяне на работен проект със сметна документация за закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Стара Загора"

pdfПокана241.59 KB07/03/2016, 17:04

pdfПроект на договор216.22 KB07/03/2016, 17:04

pdfТехническа спецификация423.55 KB07/03/2016, 17:04

pdfМетодика за оценка на офертите272.41 KB07/03/2016, 17:04

zipОбразци на документи562.81 KB07/03/2016, 17:04

 

pdfРазяснение по процедурата229.41 KB15/03/2016, 15:35

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 17/03/2016
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 16/03/2016

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
Дата: 18/03/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

pdfПротокол902.65 KB15/04/2016, 10:18

 

ДОГОВОР

pdfДоговор № 1159307.38 KB14/06/2016, 15:12

 

 

 ОТТЕГЛЕНА

pdfПокана238.26 KB01/03/2016, 17:22

pdfПроект на договор 211.85 KB01/03/2016, 17:22

pdfТехническа спецификация419.26 KB01/03/2016, 17:22

zipОбразци на документи562.81 KB01/03/2016, 17:22

pdfМетодика за оценка на офертите 268.26 KB01/03/2016, 17:22 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 11/03/2016
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 10/03/2016

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
Дата: 14/03/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...