Print this page

Кметове на кметства

село Арнаутито
Кмет - Мария Нейкова Стойнова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2  
Адрес - п.к. 6069 с.Арнаутито
Телефон - (041145) 260
Моб. телефон -  0885901237

 

село Богомилово
Кмет - Петър Василев Коев - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Пенка Андреева Диянова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6097 с. Богомилово
Телефон - (04123) 2260; 2362
Моб. телефон - 0885901234

 

село Борилово
Кмет - Петър Койчев Койчев - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6046 с.Борилово
Телефон - (041115) 260
Моб. телефон - 0885901259

 

село Братя Кунчеви
Кмет - Георги Петков Георгиев - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Специалист - Кръстина Иванова Маркова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6057 с.Братя Кунчеви
Телефон - (041173) 260
Моб. телефон - 0885901257

 

село Бъдеще
Кмет - Иванка Петкова Иванова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6090 с.Бъдеще
Телефон - (04112) 260
Моб. телефон - 0885901256

 

село Горно Ботево
Кмет - Петко Стоянов Петков - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Динка Иванова Филипова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6053 с.Горно Ботево
Телефон - (041172) 260; 368
Моб. телефон - 0885901233

 

село Дълбоки
Кмет - Бальо Димов Иванов - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Катя Димитрова Неделчева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6060 с.Дълбоки
Телефон - (041171) 260; 267
Моб. телефон - 0885901260

 

село Еленино
Кмет - Съби Иванов Димов - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Мария Константинова Митева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6047 с.Еленино
Телефон - (04122) 2260
Моб. телефон - 0885901255

 

село Загоре
Кмет - Мончо Вълчев Монев - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Янка Йовчева Иванова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6095 с.Загоре
Телефон - (041277) 260; 225
Моб. телефон - 0885901254

 

село Змейово
Кмет - Стоян Колев Трифонов - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Станка Колева Косева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6059 с.Змейово
Телефон - (04124) 2260; 2312
Моб. телефон - 0885901252

 

село Калитиново
Кмет - Иван Енев Костадинов - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Мария Стоянова Христова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2  Несъгласие за публично обявяване на Декларациите по чл. 12
Адрес - п.к. 6049 с.Калитиново
Телефон - (04113) 2230
Моб. телефон - 0885901238

 

село Калояновец
Кмет - Добри Ганчев Добрев - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Радостина Петкова Калчева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6070 с.Калояновец
Телефон - (041144) 260; 422
Моб. телефон - 0885901220

 

село Кирилово
Кмет - Станимира Калинова Маринова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Недялка Танева Стоянова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6064 с.Кирилово
Телефон - (04115) 2260; 2272
Моб. телефон - 0885901240

 

село Козаревец
Кмет - Димитрина Радкова Димитрова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6081 с.Козаревец
Телефон - (041149) 262
Моб. телефон - 0885901242

 

село Колена
Кмет - Янко Стефанов Янков - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6050 с.Колена
Телефон - (041175) 260
Моб. телефон - 0885901241

 

село Ловец
Кмет - Татяна Жекова Димитрова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6071 с.Ловец
Телефон - (041149) 260
Моб. телефон - 0885901232

 

село Маджерито
Кмет - Грозданка Тонева Димова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Специалист - Донка Христова Господинова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6096 с.Маджерито
Телефон - (04129) 2260; 2423
Моб. телефон - 0885901229

 

село Малка Верея
Кмет - Дончо Банов Брайков - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6099 с.Малка Верея
Телефон - (041270) 260
Моб. телефон - 0885901231

 

село Малко Кадиево
Кмет - Теньо Динев Тенев - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6052 с.Малко Кадиево
Телефон - (041276) 261
Моб. телефон - 0885901226

 

село Михайлово
Кмет - Елена Генова Христова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6080 с.Михайлово
Телефон - (04125) 260
Моб. телефон - 0885901228

 

село Могила
Кмет - Гинка Димитрова Колева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Веселина Михайлова Петрова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Радка Иванова ИвановаДекларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2                                                               
Адрес - п.к. 6052 с.Могила
Телефон - (041276) 260; 232
Моб. телефон - 0885901224

 

село Оряховица
Кмет - Атанас Проданов Вапцаров - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Иванка Славова Иванова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6061 с.Оряховица
Телефон - (041178) 260; 285
Моб. телефон - 0885901249

 

село Памукчии
Кмет - Георги Атанасов Празов - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6089 с.Памукчии
Телефон - (04118) 2260
Моб. телефон - 0885901250

 

село Петрово
Кмет - Николинка Дечкова Дечева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6091 с.Петрово
Телефон - (04112) 278; 277
Моб. телефон - 0885901247

 

село Плоска могила
Кмет - Недко Антонов Леонардов - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6054 с.Плоска могила
Телефон - (041179) 420
Моб. телефон - 0885901251

 

село Подслон
Кмет - Мария Димитрова Кънчева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6058 с.Подслон
Телефон - (041174) 260
Моб. телефон - 0885901243

 

село Преславен
Кмет - Митьо Митев Митев - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Мария Генчева Стамова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6048 с. Преславен
Телефон - (04113) 260; 325
Моб. телефон - 0885901235

 

село Пшеничево
Кмет - Елена Енчева Костадинова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6271 с.Пшеничево
Телефон - (04143) 2275
Моб. телефон - 0884335311

 

село Ракитница
Кмет - Матей Генчев Господинов - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Специалист - Мартина Тихомирова Евтимова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6067 с.Ракитница
Телефон - (04116) 2260; 2227
Моб. телефон - 0885901208

 

село Самуилово
Кмет - Атанасия Димитрис Иванова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6082 с.Самуилово
Телефон - (041274) 260
Моб. телефон - 0885901207

 

село Старозагорски бани
Кмет - Станчо Желев Станев - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6062 с.Старозагорски бани
Телефон - (041112) 260
Моб. телефон - 0885901211

 

село Стрелец
Кмет - Димитър Тенев Димитров - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6092 с.Стрелец
Телефон - (041279) 260
Моб. телефон - 0884335328

 

село Сулица
Кмет - Иванка Дечева Иванова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6062 с. Сулица
Телефон - (041112) 329
Моб. телефон - 0885901221

 

село Хан Аспарухово
Кмет - Петър Петков Петров - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6055 с. Хан Аспарухово
Телефон - (041179) 260; 233
Моб. телефон - 0884335315

 

село Християново
Кмет - Албена Албенова Динева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6072 с.Християново
Телефон - (041146) 260
Моб. телефон - 0884335320

 

село Хрищени
Кмет - Радка Цветкова Желева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Мариана Димова Недева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6050 с.Хрищени
Телефон - (04126) 2260
Моб. телефон - 0885901222

 

село Яворово
Кмет - Райчо Димитров Стоев - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6240 с.Яворово
Телефон - (041355) 260
Електронна пощаkmet_yavorovo@abv.bg
Моб. телефон - 0884323050
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...