Print this page

Заместник-кметове на Община Стара Загора

Заместник-кметовете ръководят и осъществяват цялостен контрол върху дейността на подчинените им структури, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност. Заместник-кмет Транспорт, обществен ред, екология и чистота.

Йордан Николов

Йордан Петров Николов 

Стая
207
Телефон (042) 614 655, 918 655, 600 272
Факс (042) 601 443
Електронна поща  yo.nikolov@starazagora.bg 
Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2

Заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции.

Янчо Калоянов

Янчо Димитров Калоянов

Стая 207
Телефон (042) 614 656, 918 656, 600 416
Факс (042) 601 443
Електронна поща  y.d.kaloynov@starazagora.bg
Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2


Заместник-кмет Хуманитарни дейности

Иванка Сотирова

Иванка Владимирова Сотирова

Стая 709
Телефон (042) 614 869, 918 869, 600 096
Електронна поща  i.v.sotirova@starazagora.bg
Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2

 

 

Заместник-кмет Общинска собственост, стопанска политика, спорт и туризъм
 
thumb IMG 0066 thm

Красимира Колева Чахова


Стая 610
Телефон (042) 614 670
Електронна поща  k.chahova@starazagora.bg
Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...