Публичен регистър - Партида B

 

 Публичен регистър - Партида B
с данни за общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на ОТД, които се използват за стопански цели, както и обекти на строителството, невключени в имуществото на ОТД
В1 pdfОбект за стопанска дейност /обособен обект №2 от бивша автогара/, с.Ягода78.09 KB
В2 pdfОбект за стопанска дейност /обособен обект №4 от бивша автогара/, с.Ягода77.98 KB 
В3 pdfОбект за стопанска дейност /бивш кафе-клуб/, гр.Стара Загора, ул."Тодор Пъндев" №177.66 KB 
В4 pdfОбект за търговска дейност/бивш бръснарски салон/, гр.Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №16175.29 KB 
В5 pdfОбект за търговска дейност /обособен обект №1 от бивша автогара/, с.Ягода77.47 KB 
В6 pdfОбект за търговска дейност /бивш зеленчуков магазин/, гр.Стара Загора, бул."Св.Патриарх Евтимий" №13877.34 KB 
В7 pdfКомплекс "Загорка", гр.Стара Загора76.59 KB 
В8 pdfОбщински нежилищен имот /бивша аптека/, гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №16179 KB 
В9 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, ул."Георги С. Раковски" №54, кв.62, пл.№1168 /№1/79.05 KB 
В10 pdfОбщински нежилищен имот /бивш магазин/, гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №23878.76 KB 
В11 pdfОбщински нежилищен имот /бивш офис “Газоснабдяване”/, гр.Стара Загора, ул."Поп Минчо Кънчев" №5280.07 KB 
В12 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора ул."Георги С. Раковски" №54, кв.62, пл.№1167,1168 /№2/78.92 KB 
В13 pdfОбщински нежилищен имот /бивш Социален патронаж/, гр.Стара Загора, ул."Братя Жекови" №2679.48 KB 
В14  pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ І-5223 /Такси "142"/79.96 KB 
В15 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ V-5223 /Такси "142"/81.68 KB
В16 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ VI-5223 /Такси "142"/81.84 KB
В17 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ VII-5223 /Такси "142"/82 KB
В18  pdfОбщински нежилищен имот /обособен дял №3 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №5380.08 KB 
В19 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ IX-522380.61 KB
В20 pdfОбщински нежилищен имот /бивша автобаза/, с.Опан, кв.22, УПИ VII79.31 KB
В21 pdfОбщински нежилищен имот /бивша сладкарница/, гр.Стара Загора, ул."Пазарска" №3178.9 KB
В22  pdfОбщински нежилищен имот /обособен обект “Кухненски блок”/, гр.Стара Загора, ул."Петър Парчевич" №5577.51 KB 
В23 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, ул."Георги С.Раковски" №54, кв.62, пл.№1167 /№4/77.68 KB
В24  pdfОбщински нежилищен имот /бивш клуб/, гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №23877.94 KB 
В25 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, ул."Георги С. Раковски" №54, кв.62, пл.№1167, /№3/80.29 KB
В26 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ VІІІ-522379.91 KB
В27 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ X-522380.09 KB
В28 pdfОбщински нежилищен имот /бивша баня/, с.Ракитница78.3 KB
В29 pdfОбщински нежилищен имот /обособен дял №2 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №5380.79 KB
В30 pdfОбщински нежилищен имот /обособен дял №4 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №5380.59 KB
В31  pdfОбщински нежилищен имот /бивша административна сграда на “Верея Автотранспорт” ЕООД/, гр.Стара Загора, бул."Славянски"№4579.45 KB 
В32 pdfОбщински нежилищен имот /обособена част от бивше БКС/, гр.Стара Загора, ПИ 223578.19 KB
В33 pdfОбщински нежилищен имот /обособен дял №1 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №5380.15 KB
В35 pdfОбщински нежилищен имот /обособен дял №6 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №5381.21 KB
В36 pdfОбщински нежилищен имот /обособен дял №7 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №5381.94 KB
В37 pdfОбщински нежилищен имот /обособен дял №8 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №5381.4 KB
В38 pdfОбщински нежилищен имот /обособен дял №9 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №5381.54 KB
В39 pdfОбщински нежилищен имот /обособен дял №10 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №5378.56 KB
В40 pdfОбщински нежилищен имот /обособена част от бивше БКС/, гр.Стара Загора, ПИ 123679.49 KB
В41  pdfОбщински нежилищен имот /бивша автогара/, с.Старозагорски минерални бани, кв.18 Б, УПИ ІІ78.12 KB 
В42  pdfОбщински нежилищен имот /бивш магазин за месо/, гр.Стара Загора, кв.331 "Казански", пл.№457279.93 KB 
В43 pdfОбщински нежилищен имот /бивше кметство/, с.Хрищени, кв.4, УПИ ІІІ, пл.№178.62 KB
В44 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, бул."Славянски" №180.61 KB
В45 pdfОбщински нежилищен имот /обособен обект №5 от бивша автогара/, с.Ягода77.79 KB 
В46 pdfОбщински нежилищен имот /обособен обект №6 от бивша автогара/, с.Ягода77.36 KB 
В47 pdfОбщински нежилищен имот /обособен обект №7 от бивша автогара/, с.Ягода77.28 KB 
В48 pdfОбщински нежилищен имот /бивша детска градина/, с.Колена, кв.20, УПИ І78.59 KB 
В49 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.14"г" "Индустриален", УПИ Іобщ79.33 KB
В50 pdfОбщински нежилищен имот /обособена част от БКС-бивш свинарник/, гр.Стара Загора, ПИ-223779.23 KB
В51 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.43 "Голиш", УПИ VІ-54279.31 KB
В52 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.43 "Голиш", УПИ VІI-54278.92 KB
В53 pdfОбщински нежилищен имот /бивша детска ясла/, с.Хан Аспарухово, кв.12, УПИ І79.15 KB
В54  pdfОбщински нежилищен имот /бл 67-бивш стол и общежитие/, гр.Раднево, ул."Димитър Благоев" №477.47 KB 
В55  pdfОбщински нежилищен имот /бивша художествена галерия/, гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №11077.57 KB 
В56 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ ІV-5223 /Такси „142”/78.99 KB
В57 pdfОбщински нежилищен имот /бивша детска градина/, с.3мейово, кв.3, УПИ VII 23277.45 KB
В58 pdfОбщински нежилищен имот /двуетажна сграда северен павилион/, с.Старозагорски минерални бани76.58 KB
В59 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.607 "Три чучура-север", УПИ ІV78.39 KB
В60 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.653 "Железник", УПИ VІІ общ.80.04 KB
В61 pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.43 "Голиш", УПИ ІХ54279.6 KB
В62 pdfОбщински нежилищен имот /магазин №1/, гр.Стара Загора, ул."Христо Ботев" №4578.42 KB
В63 pdfОбщински нежилищен имот /склад №3„а”/, гр.Стара Загора, ул."Св.Княз Борис" №13678.63 KB
В64 pdfОбщински нежилищен имот /Печатница „М.Станев и в-к „Септември”/, гр.Стара Загора, бул."Славянски" №59,ет.ІІІ, кв.47, УПИ II81.17 KB
В65 pdf100% от дяловете на капитала „Автобусни превози" Стара Загора79.97 KB 
В66 pdfОбщински нежилищен имот /бивше котелно/, гр.Стара Загора, ул."Поп Минчо Кънчев" №5279.95 KB
В67 pdfОбщински нежилищен имот /бивша детска градина/, с.Калояновец, кв.20 "а", УПИ ІV109.65 KB
В68 pdfОбщински нежилищен имот /обособен обект №3 от бивша автогара/, с.Ягода77.45 KB
В69 pdfОбщински нежилищен имот /обособен дял от бивша автобусна спирка/, с.Тулово, кв.62, УПИ ІІ-52679.6 KB 
В70 pdfОбщински нежилищен имот /бивше училище/, с.Лозен, кв.16, УПИ VІ12578.98 KB
В71 pdfОбщински нежилищен имот /бивше котелно-дял II/, гр.Стара Загора, бул."Славянски" №1, 68850.505.294.2.979.15 KB
В72 pdfОбщински нежилищен имот /бивше котелно-дял I/, гр.Стара Загора, бул."Славянски" №1, 68850.505.294.2.879.74 KB
В73 pdfОбщински нежилищен имот /бивше училище/, с.Елхово, кв.15, УПИ VІ-11380.26 KB
В74 pdfОбщински нежилищен имот /бивш клуб и магазин/, с.Загоре, кв.10, УПИ III, дял II от пл.№35878.17 KB
В75 pdfОбщински нежилищен имот /бивша сладкарница/, с.Загоре, кв.10, УПИ III, дял I от пл.№35878.02 KB 
В76 pdfОбщински нежилищен имот /бивша окръжна болница/, с.Хан Аспарухово, кв.12, УПИ IХ-25579.48 KB
В77 pdfОбщински нежилищен имот /бивш обор и навес/, с.Дълбоки, кв.68, УПИ XIII78.31 KB
В78 pdfОбщински нежилищен имот /бивша ЦДГ/, с.Кирилово, кв.12, УПИ V-25681.47 KB
В79 pdfОбщински нежилищни имоти /бивш социален патронаж/, с.Казанка, кв.20, пл. 380 и 38376.7 KB
В80 pdfОбщински нежилищен имот /бивше училище/, с.Ловец, кв.37, УПИ І13179.08 KB 
В81 pdfОбщински нежилищен имот /бивша фурна/, с.Оряховица, кв.20, УПИ IІІ, пл.№13378.73 KB
В82 pdfОбщински нежилищен имот /склад/, гр.Стара Загора, ул.„Христина Морфова” №1, 68850.513.14180.79 KB
В83 pdfОбщински нежилищен имот /бивше училище/, с.Михайлово, кв.20, УПИ І80.06 KB
В84 pdfОбщински нежилищен имот /магазин/, гр.Стара Загора, бул„М.М.Кусев” №5, 68850.505.252.7.379.25 KB
В85 pdfОбщински нежилищен имот /бивша детска градина/, с.Арнаутито, кв.38, УПИ ХХІІІобщ80.07 KB
В86  pdfОбщински нежилищен имот /кафе-аперитив/, гр.Стара Загора, бул.„Руски” №5, 68850.505.105.1.179.15 KB 
В87 pdfОбщински нежилищен имот /бивше училище/, с.Старозагорски бани, 68970.502.41978.98 KB 
В88  pdfОбщински нежилищен имот, с.Старозагорски бани, 68970.502.9278.49 KB 
В89  pdfОбщински нежилищен имот, гр.Стара Загора, ул.„Ген.Гурко” №32-34, 68850.505.14980.62 KB
В90  pdfОбщински нежилищен имот /бивша баня/, с.Дълбоки, кв.39, УПИ V-за стопанска дейност77.8 KB
В91 pdfОбщински нежилищен имот /старо училище/, с.Стрелец, кв.1, УПИ ІІ, пл.№10878.49 KB
В92 pdfОбщински нежилищен имот /офис/, гр.Стара Загора, ул.“Св. Княз Борис" №90, 68850.503.1023.1.180.16 KB
В93 pdfОбщински нежилищен имот /магазин/, гр.Стара Загора, кв.426, „Самара-3", 68850.519.19.481.98 KB
В94 pdfОбщински нежилищен имот /кафе-аперитив/, гр.Стара Загора, кв.426в „Самара-3”, 68850.519.19.1, 68850.519.19.5, 68850.519.19.677.65 KB 
В95 pdfОбщински нежилищен имот /бивша ЦДГ №49/, с.Пшеничево, кв.19, УПИ VІІ80.29 KB 
В96 pdfОбщински нежилищен имот /бивша фурна/, с.Горно Ботево, кв.28, УПИ XVII82.25 KB 
В97  pdfОбщински нежилищен имот за стопански цели, гр.Стара Загора, бул."М.М.Кусев" №980.37 KB 
B98 pdfОбщински нежилищен имот /животновъдна ферма/, с.Малко Кадиево, местност "Балталъка", имот №00011779.59 KB
B99 pdfОбщински нежилищен имот за стопански цели, с.Остра могила, местност "Юрта", имот №08401177.84 KB
B100 pdfОбщински нежилищен имот /самостоятелен обект в сграда/, гр.Стара Загора, ул."Ген.Столетов" №149, 68850.513.521.3.4978.98 KB

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...