Общински дружества

  

Тролейбусни и автобусни превози ЕООД

Управител: инж. Димитър Авджиев
 
Предмет на дейност: Извършване на тролейбусен и автобусен превоз на пътници в Община Стара Загора.

Адрес: кв."Индустриален", Тролейбусно депо
 
Телефон: 042/60 52 74 

Електронна поща: troleibusni_prevozi@mbox.contact.bg
 
 

Мересев ЕООД

Управител: инж. Таня Славова

Предмет на дейност: Производство на бебешки и детска конфекция, работно облекло и други шивашки услуги, картонаж, опаковки и книговезни услуги.
 
Адрес: ул.”Димчо Стаев” № 28
 
Телефон: 042/62 53 96 

Електронна поща: meressev@mail.bg 
 


Обредни дейности ЕООД

Управител: Белчо Белчев

Предмет на дейност: Организиране и извършване на тържествено сключване на граждански бракове, именувания на деца, погребения и осигурява услуги, символи и реквизити при брак, раждане и смърт. Управление, стопанисване и поддържане на обредна зала за радостни ритуали.
 
Адрес: ул. Хаджи Димитър Асенов № 22 

Телефон: 042/60 03 38 
 


Ученическо хранене ЕООД

Управител: инж. Наташа Митева

Предмет на дейност: Производство и реализация на закуски, обяди и вечери на учащите се на територията на Община Стара Загора.
 
Адрес: ул.”Захари Княжески” № 10

Телефон: 042/60 48 99
 


Автосервиз на здравни заведения ЕООД

Управител: Деньо Денев
 
Предмет на дейност: Обслужва и ремонтира санитарни автомобили от болнични заведения и търговски дружества от сферата наздравеопазването на територията на област Стара Загора. Извършване на годишни технически прегледи на всички видове автомобили, основен ремонт и ремонт на двигатели с вътрешно горене, ремонт лекотоварни и товарни автомобили - изчукване, изкърпване, боядисване. Търговска дейност с авточасти. Извършва оценки за техническото състояние на автомобили. 

Адрес: ул.”Свети Княз Борис” № 1
 
Телефон: 042/64 80 82 

Електронна поща: aszzeood@abv.bg  
 


Диагностично-консултативен център I - Стара Загора ЕООД
 
Управител: д-р Георги Лисичков

Предмет на дейност: Oсъществяване на специализирана извънболнична помощ по смисъла на закона за лечебните заведения.

Адрес: бул."Руски" № 62 

Телефон: 042/63 86 62

Електронна поща: dkc1sz@abv.bg    
 

 

Медицински център I - Стара Загора ЕООД


Управител: д-р Тодор Раев

Предмет на дейност: Oсъществяване на специализирана извънболнична помощ по смисъла на закона за лечебните заведения.

Адрес: ул.”Цар Иван Шишман” № 41

Телефон: 042/62 52 70 - управител

Електронна поща:  mikroman@abv.bg Дентален център I - Стара Загора ЕООД


Управител: д-р Стефан Иванов

Предмет на дейност: Осъществява специализирана извънболнична стоматологична помощ.

Адрес:ул.”Свети Княз Борис” № 87

Телефон: 042/62 60 50 - управител Медицински център "Дерма Гард - Стара Загора" ЕООД


Управител: д-р Райна Гърдева-Гарванова

Предмет на дейност: Оказване на извънболнична специализирана медицинска помощ.

Адрес: ул.”Ген.Столетов” № 0

Телефон: 042/64 90 71 - управител

Електронна поща: odkvzs_stz@abv.bg Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора ЕООД


Управител: д-р Чавдар Попов

Предмет на дейност: Активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания.

Адрес: ул.”Армейска” № 11

Телефон: 042/62 37 10 - управител

Електронна поща: odpfzs_sz@abv.bg

 

Център за психично здраве - Стара Загора ЕООД


Управител: д-р Стефан Гарванов

Предмет на дейност: Спешна психиатрична помощ;  диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве; научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве.

Адрес: ул.”Армейска” № 16

Телефон:042/62 02 50 - управител

Електронна поща: odpzs_stara_zagora@abv.bg Комплексен онкологичен център - Стара Загора ЕООД


Управител: д-р Петьо Чилингиров

Предмет на дейност: Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания  и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултанска дейност в областа на онкологията и медицинската онкология; научно-изследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитания в областта на медицинската онкология;  реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

Адрес: ул.”Д-р Т. Стоянович” № 15

Телефон: 042/62 71 25 - управител

Електронна поща: oncosz@abv.bg

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...