Местоположение

 • Територия, надморска височина

  Община Стара Загора заема територия от 1 019,4 км2, покриваща части от живописната Сърнена Средна гора и плодородната Горнотракийска низина.

  Територията на общината обособена по групи e както следва:

  • земеделски територии – 631 338 дка;
  • горски територии - 276 378 дка;
  • населени места и други урбанизирани територии – 62 449 дка;
  • водни течения и водни площи – 17 622 дка;
  • територии за добив на полезни изкопаеми – 19 607 дка;
  • територии за транспорт и инфраструктура – 11 968 дка.

  Средната надморска височина на община Стара Загора е 357 м., като в равнинната част е в диапазона 150 – 180 м., а планинската надморска височина достига 895 м. (връх Морулей). Надморската височина на град Стара Загора е 169 м.

  Град Стара Загора, със своите стопански, транспортно-комуникационни, управленски, научни, културно-просветни, търговски, здравни и други дадености, оказва влияние както върху динамиката и развитието на общината, така и върху цялостното развитие на област Стара Загора и Южния централен район за планиране.

 • Местоположение и граници

  Община Стара Загора е разположена в южна централна България, на кръстопът между Севера и Юга, Запада и Изтока. Град Стара Загора е разположен в южните склонове на Сърнена Средна гора в Старозагорското поле. Има важно природо-географско и стопанско значение за региона и страната.

  Благоприятните условия са причина тук да се създаде селище от най-древни времена.

  В региона на общината на 15 км северозападно от гр. Стара Загора се намират Старозагорските минерални бани (Лъджите) - известен балнеоложки курорт.

  Общината граничи на изток с Община Нова Загора, на югоизток с Община Раднево, на юг с Общините Опан и Димитровград, на югозапад с Община Чирпан, на северозапад с Община Братя Даскалови, на север с общини Мъглиж, Казанлък и Николаево, а на североизток с Община Гурково.

 • Транспортен достъп

  Общината е стратегически център в България и на Балканския полуостров. Благоприятното транспортно-географско положение на община Стара Загора и в частност на град Стара Загора е едно от важните предимства на общината и важен фактор за нейната конкурентноспособност.

  Чрез изграденият автомобилен и ж.п. транспорт се осигуряват добри възможности за търговски контакти със страните от Европа, Близкия и Среден Изток. Пътна мрежа

  През територията на Община Стара Загора преминават важни главни пътища от републиканската пътна мрежа:

  • Автомагистрала "Тракия" - преминава на 10 км южно от град Стара Загора (с Европейска категоризация Е-80)
  • I-5 - Русе - Свиленград (с Европейска категоризация Е-85)
  • II-66 - София - Бургас

  Транспортната инфраструктура е добре изградена. Основните пътни артерии са в много добро състояние. През последните четири години беше рехабилитирана част от общинската /ІV-токласна/ пътна мрежа. Необходими са ремонт и рехабилитация на приблизително 45 % от общинските пътищата (около 100 км), тъй като не са в добро състояние или са без настилка (42,9 км).

  Общата дължина на пътната мрежа в Община Стара Загора е 398,5 км., в това число:

  • републикански пътища:
   • І-ви клас - 45,68 км
   • ІІ-ри клас - 40,40 км
   • ІІІ-ти клас - 52,42 км
  • общински пътища /ІV-ти клас/ - 260 км
 • Международни транспортни коридори

  Стара Загора е пресечна точка на европейски транспортни коридори № 8 и № 9

  • КОРИДОР № 8: ИТАЛИЯ - АЛБАНИЯ - МАКЕДОНИЯ - БЪЛГАРИЯ

  ДУРЪС - ТИРАНА - СКОПИЕ - СОФИЯ - ПЛОВДИВ - ЧИРПАН - СТАРА ЗАГОРА - СЛИВЕН - БУРГАС - ВАРНА

  • КОРИДОР № 9: ФИНЛАНДИЯ - РУСИЯ - УКРАЙНА - МОЛДОВА - РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ - ГЪРЦИЯ

  ХЕЛЗИНКИ - САНКТ ПЕТЕРБУРГ - КИЕВ - БУКУРЕЩ - РУСЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО - СТАРА ЗАГОРА - ДИМИТРОВГРАД - МАКАЗА - АЛЕКСАНДРОПОЛИС

  Като в непосредствена близост до територията на Общината преминава европейски транспортен коридор № 4

  • КОРИДОР № 4: ГЕРМАНИЯ - АВСТРИЯ - УНГАРИЯ - РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ

  Това обяснява до голяма степен значителния инвестиционен интерес към града и общината.

 • Железопътна инфраструктура

  Железопътна гара Стара Загора е важен ж.п. транспортен "възел". Тук се пресичат три от основните железопътни линии от ж.п. мрежата на Република България:

  • София – Пловдив - Чирпан - Стара Загора - Нова Загора – Ямбол – Карнобат – Бургас/Варна
  • Русе - Горна Оряховица - Стара Загора – Димитровград – Подкова
  • Русе - Горна Оряховица - Стара Загора – Димитровград – Свиленград

  Железопътните линии са електрифицирани, като общата им дължина на територията на Община Стара Загора е:

  • Единична жп линия - 113.450 км
  • Двойна жп линия - 37.200 км

  Телефон за информация: +359 42 62 67 52

 • Въздушен транспорт, достъп до летища

  Летище Стара Загора се намира на 2 км от град Стара Загора и на 8 км от Автомагистрала "Тракия". За него е разработен проект за реконструкция и преустройството му за карго и граждански полети, като се водят преговори за смяна на предназначението му – от военно в гражданско летище. Летищният терен заема площ от 261 хектара и дължината на пистата е 2.5 км. По настоящем летище "Стара Загора" ЕООД осъществява търговска дейност, свързана с продажба на самолетни билети.

  За информация: тел: +359 42 606 927, 606 926, 22 024, факс: +359 42 22 024

  Освен това, Община Стара Загора има удобен транспортен достъп до следните летища в Република България:

  • Международно летище Пловдив – разположено на 90 км западно от град Стара Загора, www.plovdivairport.com
  • Международно летище Бургас – разположено на 180 км източно от град Стара Загора, www.bourgas-airport.com
  • Международно летище София – разположено на 250 км западно от град Стара Загора, www.sofia-airport.bg 
 • Воден транспорт, достъп до пристанища

  Община Стара Загора има удобен транспортен достъп до следните пристанища:

  • пристанище Бургас /Черно море/ – на 180 км източно от град Стара Загора, www.port-burgas.com
  • пристанище Русе /река Дунав/ – на 235 км северно от град Стара Загора, www.port-ruse-bg.com
  • пристанище Александруполис /Бяло море, Гърция/ – на 300 км южно от град Стара Загора

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...