Кметове на кметства

Кмет - Мария Нейкова Стойнова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2  
Адрес - п.к. 6069 с.Арнаутито
Телефон - (041145) 260
Моб. телефон -  0885901237

 

Старши специалист - Пенка Андреева Диянова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6097 с. Богомилово
Телефон - (04123) 2260; 2362
Моб. телефон - 0885901234

 

Адрес - п.к. 6046 с.Борилово
Телефон - (041115) 260
Моб. телефон - 0885901259

 

Кмет - Георги Петков Георгиев - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Специалист - Кръстина Иванова Маркова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6057 с.Братя Кунчеви
Телефон - (041173) 260
Моб. телефон - 0885901257

 

Кмет - Иванка Петкова Иванова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6090 с.Бъдеще
Телефон - (04112) 260
Моб. телефон - 0885901256

 

Кмет - Петко Стоянов Петков - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Динка Иванова Филипова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6053 с.Горно Ботево
Телефон - (041172) 260; 368
Моб. телефон - 0885901233

 

Старши специалист - Катя Димитрова Неделчева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6060 с.Дълбоки
Телефон - (041171) 260; 267
Моб. телефон - 0885901260

 

Старши специалист - Мария Константинова Митева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6047 с.Еленино
Телефон - (04122) 2260
Моб. телефон - 0885901255

 

Старши специалист - Янка Йовчева Иванова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6095 с.Загоре
Телефон - (041277) 260; 225
Моб. телефон - 0885901254

 

Кмет - Стоян Колев Трифонов - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Станка Колева Косева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6059 с.Змейово
Телефон - (04124) 2260; 2312
Моб. телефон - 0885901252

 

Кмет - Иван Енев Костадинов - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Мария Стоянова Христова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2  Несъгласие за публично обявяване на Декларациите по чл. 12
Адрес - п.к. 6049 с.Калитиново
Телефон - (04113) 2230
Моб. телефон - 0885901238

 

Старши специалист - Радостина Петкова Калчева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6070 с.Калояновец
Телефон - (041144) 260; 422
Моб. телефон - 0885901220

 

Кмет - Станимира Калинова Маринова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Недялка Танева Стоянова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6064 с.Кирилово
Телефон - (04115) 2260; 2272
Моб. телефон - 0885901240

 

Кмет - Димитрина Радкова Димитрова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6081 с.Козаревец
Телефон - (041149) 262
Моб. телефон - 0885901242

 

Адрес - п.к. 6050 с.Колена
Телефон - (041175) 260
Моб. телефон - 0885901241

 

Кмет - Татяна Жекова Димитрова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6071 с.Ловец
Телефон - (041149) 260
Моб. телефон - 0885901232

 

Кмет - Грозданка Тонева Димова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Специалист - Донка Христова Господинова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6096 с.Маджерито
Телефон - (04129) 2260; 2423
Моб. телефон - 0885901229

 

Адрес - п.к. 6099 с.Малка Верея
Телефон - (041270) 260
Моб. телефон - 0885901231

 

Адрес - п.к. 6052 с.Малко Кадиево
Телефон - (041276) 261
Моб. телефон - 0885901226

 

Кмет - Елена Генова Христова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6080 с.Михайлово
Телефон - (04125) 260
Моб. телефон - 0885901228

 

Кмет - Гинка Димитрова Колева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Веселина Михайлова Петрова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Радка Иванова ИвановаДекларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2                                                               
Адрес - п.к. 6052 с.Могила
Телефон - (041276) 260; 232
Моб. телефон - 0885901224

 

Кмет - Атанас Проданов Вапцаров - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Иванка Славова Иванова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6061 с.Оряховица
Телефон - (041178) 260; 285
Моб. телефон - 0885901249

 

Кмет - Георги Атанасов Празов - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6089 с.Памукчии
Телефон - (04118) 2260
Моб. телефон - 0885901250

 

Кмет - Николинка Дечкова Дечева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6091 с.Петрово
Телефон - (04112) 278; 277
Моб. телефон - 0885901247

 

Кмет - Недко Антонов Леонардов - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6054 с.Плоска могила
Телефон - (041179) 420
Моб. телефон - 0885901251

 

Кмет - Мария Димитрова Кънчева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6058 с.Подслон
Телефон - (041174) 260
Моб. телефон - 0885901243

 

Старши специалист - Мария Генчева Стамова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6048 с. Преславен
Телефон - (04113) 260; 325
Моб. телефон - 0885901235

 

Кмет - Елена Енчева Костадинова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6271 с.Пшеничево
Телефон - (04143) 2275
Моб. телефон - 0884335311

 

Кмет - Матей Генчев Господинов - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Специалист - Мартина Тихомирова Евтимова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6067 с.Ракитница
Телефон - (04116) 2260; 2227
Моб. телефон - 0885901208

 

Кмет - Атанасия Димитрис Иванова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6082 с.Самуилово
Телефон - (041274) 260
Моб. телефон - 0885901207

 

Адрес - п.к. 6062 с.Старозагорски бани
Телефон - (041112) 260
Моб. телефон - 0885901211

 

Кмет - Димитър Тенев Димитров - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6092 с.Стрелец
Телефон - (041279) 260
Моб. телефон - 0884335328

 

Кмет - Иванка Дечева Иванова - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6062 с. Сулица
Телефон - (041112) 329
Моб. телефон - 0885901221

 

Адрес - п.к. 6055 с. Хан Аспарухово
Телефон - (041179) 260; 233
Моб. телефон - 0884335315

 

Кмет - Албена Албенова Динева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6072 с.Християново
Телефон - (041146) 260
Моб. телефон - 0884335320

 

Кмет - Радка Цветкова Желева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Старши специалист - Мариана Димова Недева - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6050 с.Хрищени
Телефон - (04126) 2260
Моб. телефон - 0885901222

 

Кмет - Райчо Димитров Стоев - Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2
Адрес - п.к. 6240 с.Яворово
Телефон - (041355) 260
Електронна пощаkmet_yavorovo@abv.bg
Моб. телефон - 0884323050

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...