Наредби

 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора - изм. с Решение № 1328 от 31.01.2018 г.
pdfНаредба352.64 KB

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - изм. и доп. с Решение № 1263 от 30.11.2017 г.
pdfНаредба482.6 KB

 Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Стара Загора - приета с Решение № 1196 от 25.10.2017 г.
pdfНаредба414.7 KB

Наредба за реда и условията на отглеждане на животни компаньони на територията на Община Стара Загора и за организация на работата в общински приют за безстопанствени животни - приета с Решение № 1195 от 25.10.2017 г.
pdfНаредба248.99 KB

Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Стара Загора - приета с Решение № 1194 от 25.10.2017 г.
pdfНаредба306.15 KB

Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - изм. и доп. с Решение № 1062 от 27.07.2017 г.
pdfНаредба544.28 KB

Наредба за обществения ред в община Стара Загора - изм. и доп. с Решение № 991 от 29.06.2017 г.
pdfНаредба358.71 KB

Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора - приета с Решение № 710 от 30.01.2017 г.

Наредба за за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора - изм. и доп. с Решение № 589 от 27.10.2016 г.
pdfНаредба259.11 KB

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметства и сдружения на граждани - изм. с Решение № 588 от 27.10.2016 г.
pdfНаредба145.81 KB

Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора - изм. и доп. с Решение № 525 от 29.09.2016 г.
pdfНаредба391.08 KB

Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на община Стара Загора - приета с Решение № 469 от 29.09.2005 г.; изм. и доп. с Решение № 524 от 29.09.2016 г.
pdfНаредба185.06 KB

Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора - изм. и доп. с Решение № 523 от 29.09.2016 г.
pdfНаредба194.89 KB

Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества - изм. с Решение № 441 от 28.07.2016 г.
pdfНаредба286.92 KB

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора - приета с Решение № 375 от 30.06.2016 г.
pdfНаредба317.71 KB 

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В - приета с Решение № 286 от 28.04.2016 г.

Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора - изм. и доп. с Решение № 284 от 28.04.2016 г.
pdfНаредба224 KB  

Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора - приета с Решение № 1897 от 25.06.2015 г.
pdfНаредба329.67 KB
 
Наредба за наградите и отличията на Община Стара Загора - приета с Решение № 1001 от 28.11.2013 г.
pdfНаредба176.74 KB
 
Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 и чл.225а, ал. 3 от ЗУТ - приета с Решение № 943 от 31.10.2013 г.
pdfНаредба171.05 KB
 
Наредба за наемни цени на недвижимите имоти - общинска собственост - изм. с Решение № 562 от 31.01.2013 г.
pdfНаредба161.94 KB
 
Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Стара Загора - приета с Решение № 524 от 20.12.2012 г.
pdfНаредба143.62 KB
 
Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане - изм. с Решение № 273 от 28.06.2012 г.
pdfНаредба513.59 KB 
 
Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора - изм. с Решение № 83 от 26.01.2012 г.
pdfНаредба211.96 KB
 
Наредба за извършване на търговия и услуги в община Стара Загора - изм. с Решение № 793 от 25.03.2010 г.
pdfНаредба231.91 KB 

 

Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове - приета с Решение № 383 от 05.03.2009 г.
pdfНаредба304.48 KB

 

  

 


Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на община Стара Загора - изм. с Решение № 792 от 25.03.2010 г.
/отменена с Решение № 1196 от 25.10.2017 г./

 

Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора - изм. с Решение № 11 от 13.02.2013 г. на Старозагорски административен съд
/отменена с Решение № 1194 от 25.10.2017 г./
 
 
Наредба за избиране на управител на търговско дружество с общинско участие - изм. с Решение № 43 от 29.01.2004 г.
/отменена с Решение № 441 от 28.07.2016 г./

 

Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозните общности на територията на община Стара Загора - приета с Решение № 238 от 26.10.2000 г.
/отменена с Решение № 282 от 28.04.2016г./

 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...