Обществени поръчки

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Избор на финансова институция за издаване на банкова гаранция за обезпечаване на плащания във връзка с подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по проект…

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Ремонтни дейности в сгради на тролейбусно депо град Стара Загора" по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Договор…

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Извършване на одит на проект „Изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Стара Загора" Обявление232.52 KB Документация за участие2.16 MB Договор332.07…

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Разработване, внедряване и извън гаранционна поддръжка на програмен продукт за нуждите на Дирекция „Общинска собственост" към Община Стара Загора" Покана131.04 KB   Образци на…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на представително облекло и обувки за нуждите на Общински духов оркестър при община Стара Загора" Документация за участие5.74 MB Образци на документи2.66 MB Проект…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст, подлежащи на задължително обучение през учебната 2013/2014 година, по утвърдени маршрутни разписания" по…

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Абонаментно сервизно техническо обслужване на паркова техника, включващо доставка и подмяна на резервни части, консумативи за експлоатация, профилактика и почистване"…

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка и монтаж на оборудване за седем броя ЦНСТ в град Стара Загора" във връзка с изпълнение на договор BG161PO001/1.1-12/2011/058, финансиран по Оперативна програма…

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на сухи стерилизатори-сушилни за нуждите на детски ясли и заведениия за социални услуги в община Стара Загора" Документация за участие2.61 MB Образци на документи2.66…

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка и монтаж на асансьорни уредби за два центъра за настаняване от семеен тип в град Стара Загора" Документация за участие2.57 MB Образци на документи91.73…

Страница 7 от 17

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...