Архив Решения 2011 - 2015 година

Решение № 1080 от 30.01.2014131.00 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара…

Решение № 1043 от 16.12.2013131.90 KB относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци – първо четене. Решение № 1044 от 16.12.2013130.31 KB относно: Наредба…

Решение № 1001 от 28.11.2013249.58 KB относно: Наредба за наградите и отличията на Община Стара Загора – второ четене. Решение № 1002 от 28.11.2013187.33 KB относно: Наредба за допълнение и…

Решение № 939 от 31.10.2013127.38 KB относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци – първо четене Решение № 940 от 31.10.2013126.52 KB относно: аредба…

Решение № 904 от 31.10.2013149.42 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация за УПИ V-6709,ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СПОРТНА ПЛОЩАДКА от кв. 830; УПИ VI-6706,6711,6713,6714-ЗА…

Решение № 878 от 26.09.2013129.92 KB относно: Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 и чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ –…

Решение № 820 от 25.07.2013 128.19 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за Обществения ред – първо четенеРешение № 821 от 25.07.2013 129.93 KB относно: Приемане на…

Решение № 760 от 27.06.2013 138.11 KB относно: Вземане на решение за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 695 от Протокол № 21 от заседанието проведено на 16.05.3013г.…

Решение № 759 от 29.05.2013 139.41 KB относно: Обсъждане изпълнението на Договор за предоставяне на концесия за дейност ”Поддържане на чистотата”, сключен на 26.06.1998г. между Община Стара Загора и „Нелсен…

Решение № 694 от 16.05.2013 127.88 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община…

Страница 3 от 5

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...