Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора - 11/2017

06 Ноември 2017

 

pdfПроект на Наредба63.61 KB06/11/2017, 10:41

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

С Решение № 441/ от 28.07.2016г. на Общински съвет Стара Загора бе изменен и допълнен чл.52 от Раздел XII „Определяне възнаграждението на членовене на изпълнителните и контролни органи в общинските еднолични търговски дружества, Съгласно ал.3, месечното възнаграждението на управителите на общинските еднолични търговски дружества – нелечебни заведения не може да надвишава по-ниската стойност от четирикратния размер на средната месечна брутна заплата на едно лице от управляваното дружество или брутната заплата на зам.кмет на Община Стара Загора.

В брутното месечно възнаграждение на всеки зам.кмет на Община Стара Загора оказва влияние трудовия му стаж и професионален опит, поради което, зам.кметовете получават различни брутни възнаграждения. За да се преодолее това влияние и след направен анализ, се предлага месечното възнаграждение на управителите на общинските еднолични търговски дружества - нелечебни заведения, да не може да надавишава по-ниската стойност от четирикратния размер на средната месечна брутна заплата на едно лице от управляваното дружество или основната заплата на зам.кмет на Община Стара Загора плюс допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на управителя на съответното търговско дружество.

Чрез предложената промяна, месечно възнаграждение на всеки управител на еднолично търговско дружество – нелечебно заведение, ще се определя съгласно неговия трудов стаж и професионелен опит, а няма да е зависимо от трудовия стаж и професионеления опит на зам.кмет на Община Стара Загора.

Предложеният проект на изменение и допълнение на наредбата за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества не противоричи на нормативните актове от по-висока степен.

Проектът на наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законови правила за изготвяне на нормативи актове и е публикуван на интернет странаицата за обсъждане и предложения.

Предложения по проекта могат да се изпращат на e–mail: m.lambova@starazagora.bg 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...