Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри

pdfОписание на услугата50.2 KB

pdfЗаявление242.82 KB

pdfДекларация за липса на задължения към Община Стара Загора264.05 KB 

 

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Копие на удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма, или копие от лиценз на Държавната комисия по хазарта.
- Копие на протокол от акредитирана лаборатория, удостоверяващ спазването на еквивалентните нива на шума, измерен в и около обекта в нощния период от 23.00 до 07.00 часа, издаден до 3 месеца преди подаване на заявлението – с изключение на заведения за хранене, разположени на територията на бензиностанции.
- Копие от договор за охрана: за барове с нощен режим на работа и дискотеки по смисъла на Закона за туризма – договор за физическа охрана с търговци, лицензирани за извършване на частна охранителна дейност; за всички останали обекти – договор за охрана чрез СОТ с лицензирана охранителна фирма.
- Удостоверение от ОД на МВР, както и от отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи" при Община Стара Загора за липса на констатирани нарушения на обществения ред в съответния търговски обект, за 12 месеца назад от датата на подаване на заявлението – не се отнася за новооткрити обекти.
- Съгласие от Общото събрание на етажната собственост в случай, че обектът – заведение за хранене и развлечение, за който се иска издаване на разрешение за удължено работно време, се намира в сграда в режим на етажна собственост с предназначение на имотите за жилищни нужди.
- Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора.
- Документ за внесена такса.

Срок за предоставяне на услугата: 30 дни

Такса: 

Таксата за издаване на разрешение за удължено работно време за заведения за хранене и развлечения, игрални зали интернет-клубове е 85.00 лв./час за времето след 23:00 часа до 5:00 часа сутринта.
Таксата се заплаща при подаване на заявлението за издаване на разрешение.

При отказ за издаване на разрешение за удължено работно време, 30.00 лв. от внесената такса се задържа за разглеждане на документите към заявлението, а остатъкът се възстановява.

В случай на отнемане на разрешението внесената такса не се възстановява.

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...