Архив обявления

  Община Стара Загора в изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост обявява за постъпило предложение за замяна на: Част от Поземлен имот с идентификатор 68850.515.218Адрес…

  поземлен имот с проектен идентификатор 68850.502.518 в гр. Стара Загора Заповед № 10-00-2752 от 15.12.2014 г.1.15 MB     поземлен имот с проектен идентификатор 68850.506.8699 в гр. Стара Загора Заповед…

Обява На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта…

Обява На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация…

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-176/02.12.2014 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за…

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-175/02.12.2014 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-172/12.11.2014 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–173 от 12.11.2014 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План…

  На основание на чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Стара Загора прави следното съобщение за изработен Проект за Подробен устройствен план…

  Обявление за предстоящо отчуждаване на поземлени имоти - частна собственост за общински нужди за изграждане на обект от първостепенно значение: „Кръстовище на ул. „Капитан Петко Войвода" и бул. „Цар…

Страница 1 от 69

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...