Отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Отдел „Здравеопазване и социални дейности":

 • провежда общинската здравна политика на територията на общината;
 • разработва общинската здравна програма, включително и по ресурсното осигуряване на здравните дейности;
 • разработва програми за поетапно технологично обновяване в здравеопазването, чрез осъществяване на инвестиционни проекти по линия на национални здравни програми, финансирани от бюджета или от специализирани фондове;
 • организира детското и ученическото здравеопазване на територията на общината;
 • съвместно с регионалните структури на Министерството на здравеопазването и Районната здравноосигурителна каса разработва и актуализира здравната карта на общината;
 • координира и контролира дейността на детските ясли, млечните кухни и общинските здравни заведения;
 • защитава интересите на гражданите пред държавните и регионални институции, отговарящи за здравеопазването; осъществява връзки с други институции, отговарящи за здравеопазването имащи отношение към решаване на проблемите;
 • участва в комисии, разглеждащи здравни проблеми в общината; координира дейността за борба с прекусорите и наркоманиите;
 • подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите;
 • организира дейността на домашния социален патронаж, общинските трапезарии и други местни дейности по социалните грижи; организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с териториалните органи на МТСП;
 • организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане;
 • организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни организации в областта на социалните дейности;
 • работи за успешното интегриране на малцинствата в обществото на базата на националните и европейски изисквания, с цел ефективно приобщаване на общината в европейските структури;
 • насочва дейността си към утвърждаване на съвременен модел за етническа и религиозна толерантност като водещ принцип в работата на обществото.

Телефони за контакт
Отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Документи
pdfПравилник за дейността на отдела251.72 KB

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...