Форум на античната и доренесансова драматургия

11 Май 2012


Форум на античната и доренесансова драматургия
Стара Загора

СТАТУТ

І. Организатори:
Община Стара Загора, Драматичен театър „Гео Милев" – Стара Загора, Регионален исторически музей – Стара Загора

ІІ. Време на провеждане:
последното десетдневка на м. юни – първото десетдневка на м. юли 

ІІІ. Място:
град Стара Загора – Драматичен театър, Лапидариум и Антична улица в Регионален исторически музей.

ІV. Цел:
Популяризиране на античните културни забележителности на града, древната му история чрез предоставяне на стандартни и алтернативни театрални пространства.
Създаване на нови драматургични текстове от български автори на антична и доренесансова тематика с цел пренасяне на вечните човешки ценности от Античността до днес и тяхното преосмисляне.

V. Насоченост:
Форумът си поставя за цел да провокира интереса както на творците, така и на публиката към културно-историческите забележителности на града с цел популяризирането му като туристическа дестинация. Във форумът ще вземат участие и студенти от Катедри класически филологии от висшите учебни заведения в страната.

VІ. Направления:
Форумът се провежда в две направления – театрална и литературно-драматургична.

VІІ. Условия за участие:

1. Театрално направление:

В театралното направление могат да участват всички любителски, студентски и професионални театрални трупи, в чийто репертоар присъстват спектакли от антични и доренесансови автори.

Заявката се състои от попълнено заявление по образец от сайта на Община Стара Загора - www.starazagora.bg  или сайта на Драматичен театър „Гео Милев" – www.dtgeomilev.com  и 15 минутен видео-материал в двд-формат от предложения спектакъл.

Желаещите подават заявка за участие на адрес:

Драматичен театър „Гео Милев" – Стара Загора
6000 Стара Загора
бул. „Митрополит Методий Кусев" № 28

или

Община Стара Загора
Отдел „Култура, туризъм и вероизповедания"
6000 Стара Загора
бул. „Цар Симеон Велики" №107

docЗаявка за участие393.00 KB

Селекцията на предложените спектакли се провежда от селекционна комисия.

Забележка: При желание от страна на кандидатстващата трупа, член на селекционната комисия може да гледа спектакъла на място, като разходите са за сметка на желаещия колектив.

Организаторите на форума поемат пътните и дневните разходи за 1 ден на селектираните спектакли. При селектирани спектакли, отстоящи на повече от 250 км, организаторите поемат нощувка и дневни за 2 дни на колектива.

2. Литературно-драматургично направление:

Драматургични текстове на антична и доренесансова тематика могат да изпращат автори без възрастови ограничения на следните адреси:

Драматичен театър „Гео Милев" – Стара Загора
6000 Стара Загора
бул. „Митрополит Методий Кусев" № 28
 
или

Община Стара Загора
Отдел „Култура, туризъм и вероизповедания"
6000 Стара Загора
бул. „Цар Симеон Велики" № 107

Конкурсът е явен. Необходимо е наред с текста кандидатите да посочат трите си имена, адрес, и-мейл и телефон за контакт.

Селекционната комисия излиза с решение в последния ден на Форума.

Ще бъдат номинирани 3 текста. Комисията ще отличи 1 текст, който ще бъде поставен на сцената на Драматичен театър „Гео Милев" – Стара Загора. 

Организаторите се ангажират да не публикуват и да не предоставят текстовете без съгласието на автора.


За информация и контакти:

Драматичен театър „Гео Милев" – Стара Загора
бул. „Митрополит Методий Кусев" №2 8
телефон (042) 622 273
Лице за контакт Сия Петкова – 0886 822 206
Електронна поща dt_geоmilev@abv.bg

и

Община Стара Загора - Отдел „Култура, туризъм и вероизповедания"
бул. „Цар Симеон Велики" № 107
телефон (042) 614 863 и 251 107

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...