Процедури по ЗОП след 15 април 2016 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по организация и провеждане на обмен в чужбина на група младежи от Младежки център Стара Загора…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изграждане на Система за управление на градския транспорт (СУГТ) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на униформено облекло за охранителите от звено „Общинска охрана“" Решение137.39 KB23/12/2016, 14:13  Обявление172.47 KB23/12/2016, 14:13 Документация за участие565.94 KB23/12/2016, 14:13 Техническа спецификация135.4 KB23/12/2016,…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Публичност и визуализация за изпълнение на финансов план за бюджетна линия BG16RFOP001-8.001-0039 „Техническа помощ за изпълнение на инвестиционната програма на Община Стара Загора“…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“,…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Застраховка на имущество – електронна техника, собственост на Община Стара Загора" Решение219.98 KB06/12/2016, 17:16  Обявление314.67 KB06/12/2016, 17:16 Документация за участие549.99 KB06/12/2016, 17:16 Техническа спецификация225.29…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Избор на изпълнител за доставка на моторни превозни средства (МПС) за нуждите на Община Стара Загора в три обособени позиции:Обособена позиция № 1 "Доставка…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора" Решение219.94 KB06/12/2016, 17:02 Обявление311.63 KB06/12/2016, 17:02 Документация за участие556.76…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка на канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна и специализирана литература/дидактически материали, игри, учебни пособия и помагала, спортни пособия, оборудване и обзавеждане…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Открит конкурс за идеен проект на обект: Мултифункционална зала /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на областна администрация/ самостоятелен…

Страница 8 от 12

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...