Процедури по ЗОП до 15 април 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Ремонт на санитарни възли, покрив на тяло А и физкултурен салон, СОУ „Иван Вазов", гр.Стара Загора Решение134.67 KB02/06/2015, 17:44 Обявление213.32 KB02/06/2015, 17:44 Документация за…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Реконструкция на водопроводната мрежа на кв."К.Ганчев-Запад" по ул."Копринка", ул."Тракийка", ул."Славей" и ул."Цанко Церковски", гр.Стара Загора" Решение134.11 KB20/05/2015, 17:13 Обявление213.87 KB20/05/2015, 17:13 Документация за участие681.07…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, построена по индустриален способ, с адрес с. Богомилово, община…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета, насочен към…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително - монтажни работи - енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти" по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – "Извършване…

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Извършване на допълнителни СМР във връзка с обект: „Преустройство на съществуваща сграда с РЗП 948, 26 кв. м. /бивше кино/ в „Международен…

  О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА - бенефициент по Проект „Красива България"…

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително ремонтни работи в ОДЗ №34 „Райна Княгиня"-кв.426а УПИ II детско заведение, гр.Стара Загора" Документация за участие2.23 MB29/04/2015, 16:51 Образци на…

    ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително ремонтни работи в ЦДГ №13 „Пролет" кв. 64, УПИ III детска градина, гр. Стара Загора" Документация за участие2.32 MB29/04/2015,…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително-монтажни работи по Проект:„Реконструкция на кръстовище на ул."Капитан Петко Войвода" и бул."Цар Симеон Велики", гр.Стара Загора"" Документация за участие 2.8 MB28/04/2015, 17:12…

Страница 10 от 15

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...