Одобряване на План за управление на строителни отпадъци (ПУСО), План за безопасност и здраве (ПБЗ)

pdfОписание на услугата48.57 KB 

pdfЗаявление319.08 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:

1. Копие от влязло в сила Разрешение за строеж;
2. ПУСО (план за управление на строителните отпадъци) - съгласно НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали - 2 екз.;
3. ПБЗ (план по безопасност и здраве) - 2 екз. /съгласно НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи/, когато:
- строително - монтажните работи, които ще се извършват при строителството са свързани със специфични рискове за безопасността и здравето на работещите и ще се извършват видове работи, посочени в чл. 9 ал. 2 от Наредба № 2от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- има наличие на производствени дейности на или в непосредствена близост до строежа;
- е планирана продължителност на работите, по-голяма от 30 работни дни;
- е планирана възможност за работа на повече от 20 работещи едновременно;
- е планиран обем работа за повече от 500 човека.
4. Други документи по специални закони.

Срок: 14 дни

Такса: Няма


Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...