Издаване на Акт за узаконяване на строеж

pdfОписание на услугата -49.29 KB

pdfЗаявление -320.32 KB

Документи, които се прилагат към заявлението: 
- Документи за собственост: нотариален акт, договор за учредяване на право на строеж - копие. 
- Удостоверения за наследници (при необходимост) - копие. 
- Одобрен инвестиционен проект проект по всички необходими части, с приложена Оценка за съотвествие на инвестиционен проект със съществуващите изисквания към строежите, извършена като Комплексен доклад от лицензирана фирма или с приемане от ОбЕСУТ. 
- Извадка от действащ План за застрояване. 
- Оригинална скица на поземлен имот, съгласувана с експлоатационните преприятия, поддържащи инженерната инфраструктура. 
- Разрешение за ползване на обект или Протокол обр. 16 при узаконяване преустройство на съществуваща сграда или част от нея. 
- Заявление в сроковете по § 184 от ЗУТ - Констативен протокол, Становище на гл. архитект, Наказателно постановление, Документ за платена глоба.

Срок: 7 дни

Такса:
Таксата за издаване на акт за узаконяване е таксата за издаване на разрешение за строеж, умножена по три.

Таксата за издаване на разрешение за строеж е:
1. за нови строежи:
- За гр. Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 2.00 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За селата Богомилово, Малка Верея, Борилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За всички останали села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За стопански сгради по чл.44 от ЗУТ – 0.50 лв. / кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За проводи и линейни обекти – 100.00 лв. на обект, а за вътрешни обекти – 30.00 лв. на обект;
- За благоустрояване – 1.00 лв./кв.м., но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 500.00 лв.
2. за вътрешно преустройство:
- За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...