Обществени поръчки

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Охрана на приблизително 3618 дка земи и гори общинска собственост" Покана128.19 KB   Образци на документи253.35 KB   Методика196.50 KB Проект на договор205.53 KB  …

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролебусно депо гр. Стара Загора по проект: „Модернизация и…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Избор на изпълнител за публичност на проект „Обучения на служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет", Оперативна програма„Административен капацитет 2007-2013г", подприоритет 2.2 „Компетентна…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № A12-22-146/22.05.2013г. по проект „Обучения на служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет", Оперативна…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Изграждане на рампа в урегулиран поземлен имот № III6136 НОИ и паркинги от кв. 1а по плана на гр. Стара Загора с административен адрес бул. „Руски"…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Извършване на ремонт на съществуващ обект: Детска градина №35, УПИ I д. гр.,кв. 246, гр. Стара Загора." Документация за участие2.34 MB Образци на документи257.84 KB Заявление…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Извършване на основен ремонт на съществуващ корпус на обект: Детска градина №11, УПИ IV 5174,кв. 461а, гр. Стара Загора." Документация за участие1.98 MB Образци на документи231.14…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Осигуряване и организация на столово хранене на деца, ученици и персонал в почивна станция "Стара Загора", къмпинг „Каваците", гр. Созопол и почивна…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Извършване на основен ремонт на съществуващ обект: Детска градина №68 „Патиланско царство", УПИ I-дет. заведение-5089, кв. 442 в, гр. Стара Загора." Документация за участие2.68 MB  Образци…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на оборудване /офис техника/ по проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора" Покана Образци на документи  …

Страница 11 от 17

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...