Обществени поръчки

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Извършване на строително монтажни работи на обект: „Зала за занимания към ЦДГ №23-пристройка на осн.чл.134, ал.6 от ЗУТ имот №502.5678, УПИ IV за детска градина", гр.Стара Загора"…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството по градска пътна мрежа" по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Договор №…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изготвяне на договор за обществен превоз на пътници между "Тролейбусни превози„ ЕООД - вътрешния оператор и Община Стара Загора, в съответствие Регламент (ЕК) 1370/2007"…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА„Доставка и монтаж на детски съоръжения на територията на гр. Стара Загора" Съоръженията ще се доставят и монтират на следните детски площадки:- детска площадка в УПИ I…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Ремонт на народно читалище, с. Дълбоки, община Стара Загора" Документация за участие2.25 MB Образци на документи210.92 KB  Заявление за закупуване на документация - 28.50 KB СРОК ЗА…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на работно облекло, шапки и обувки за нуждите на Социални домове, Детски ясли, Детска кухня, ОДЗ и Училищно и детско здравеопазване при Община Стара Загора"…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Извършване на автобусни превози за учениците до 16-годишна възраст в средищните училища от селата в Община Стара Загора до гр. Стара Загора и обратно за учебната…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изсичане на храсти и млада гора пречещи на безопасността на движение по общински пътища, при дебелина на дървета до 10 см., вкл.…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Абонаментно поддържане на светофарни уредби на територията на гр. Стара Загора" Документация за участие2.55 MB     Образци на документи211.99 KB         Заявление за закупуване…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения" Решение1.22 MB Обявление304.59 KB Документация за участие1.49 MB  Образци на документи432.74 KB      Списък на обектите166.23 KB  Заявление за закупуване…

Страница 10 от 17

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...