Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Проект BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г.“ по 5 обособени позиции

03 Юни 2016
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Проект BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г.“ по 5 обособени позиции“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Генерал Гурко" №70
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен II" №158
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сградагр. Стара Загора, ул."Илинден" №10А
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Августа Траяна" №40, вх.А
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ил. "Слънчева" №6"

pdfРешение138.8 KB03/06/2016, 17:02

pdfОбявление221.32 KB03/06/2016, 17:02

pdfДокументация за участие772.84 KB03/06/2016, 17:02

docОбразци на документи277.5 KB03/06/2016, 17:02


pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти129.32 KB15/07/2016, 14:34


 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/06/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/06/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

pdfПротокол 1 128.42 KB26/07/2016, 11:03

pdfПротокол 2116.04 KB26/07/2016, 11:03

pdfПротокол 3 139.22 KB26/07/2016, 11:03

 

Решение

pdfРешение 10-00-1528 от 25.07.2016 г.200 KB26/07/2016, 11:03

 

Договор

Обособена позиция № 1

pdfДоговор № 1991639.97 KB02/09/2016, 15:14

pdfПриложение - ценово предложение44.63 KB02/09/2016, 15:14

pdfПриложение - техническо предложение208.62 KB02/09/2016, 15:14

 

Обособена позиция № 2

pdfДоговор № 1980666.58 KB02/09/2016, 15:17

pdfПриложение - ценово предложение54.56 KB02/09/2016, 15:17

pdfПриложение - техническо предложение98.39 KB02/09/2016, 15:17

 

Обособена позиция № 4

pdfДоговор № 1978655.93 KB02/09/2016, 15:20

pdfПриложение - ценово предложение36.64 KB02/09/2016, 15:20

pdfПриложение - техническо предложение450.74 KB02/09/2016, 15:20

 

Обособена позиция № 5

pdfДоговор № 1992672.32 KB03/09/2016, 17:09

pdfПриложение - ценово предложение40.49 KB03/09/2016, 17:09

pdfПриложение - техническо предложение91.04 KB03/09/2016, 17:09

 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...