Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” по процедура Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 за 2 обекта

23 Януари 2017

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” по процедура: BG16RFOP001-1.006 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Стара Загора, Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020

Обект 1: Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около Община Стара Загора – УПИ №II 3560, кв.1004 по плана на гр.Стара Загора
Обект 2: Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходната зона по бул.“Цар Симеон Велики“ от ул.“Хаджи Димитър Асенов“ до бул.“Св.Патриарх Евтимий“ – гр.Стара Загора"


pdfРешение137.75 KB23/01/2017, 15:03 

pdfОбявление 184.17 KB23/01/2017, 15:03

pdfДокументация за участие 772.51 KB23/01/2017, 15:03

pdfТехническа спецификация - Обект 1369.37 KB23/01/2017, 15:03

pdfТехническа спецификация - Обект 2 456.77 KB23/01/2017, 15:03

xlsxКоличествено-стойностна сметка - Обект 1 45.7 KB23/01/2017, 15:03

xlsxКоличествено-стойностна сметка - Обект 2 63.4 KB23/01/2017, 15:03

pdfПроект на договор 368.14 KB23/01/2017, 15:03

docОбразци на документи320.5 KB23/01/2017, 15:03

zipОбект 1: Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около Община Стара Загора – УПИ №II 3560, кв.1004 по плана на гр.Стара Загора1506 MB23/01/2017, 15:03


zipОбект 2: Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходната зона по бул.“Цар Симеон Велики“ от ул.“Хаджи Димитър Асенов“ до бул.“Св.Патриарх Евтимий“ – гр.Стара Загора637.06 MB23/01/2017, 15:00


pdfРазяснения по процедурата3.22 MB03/02/2017, 16:56


pdfРешение изменение153.53 KB06/02/2017, 17:11

pdfДокументация за участие889.14 KB06/02/2017, 17:11

docОбразци на документи320.5 KB06/02/2017, 17:11


pdfРазяснение по процедурата258.1 KB10/02/2017, 17:17

pdfРазяснение по процедурата237.27 KB14/02/2017, 10:12


pdfРазяснение по процедурата332.26 KB21/02/2017, 17:00

xlsxКоличествено - стойностна сметка - Обект 135.77 KB21/02/2017, 17:00

xlsxКоличествено - стойностна сметка - Обект 257.13 KB21/02/2017, 17:00


pdfРешение за промяна на срокове152.25 KB24/02/2017, 11:28 


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 10/03/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/03/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация


pdfРазяснение по процедурата243.52 KB24/02/2017, 17:24 

pdfРазяснение по процедурата203.94 KB02/03/2017, 12:01

pdfРазяснение по процедурата237.73 KB02/03/2017, 17:24


pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти58.81 KB09/05/2017, 14:44

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

pdfПротокол187.26 KB15/03/2017, 14:19

pdfПротокол № 1169.88 KB30/03/2017, 10:22

pdfПротокол № 2807.88 KB06/06/2017, 16:36

pdfПротокол № 3355.36 KB06/06/2017, 16:36

 

Доклад

pdfДоклад910.73 KB06/06/2017, 16:36

 

Решение

pdfРешение № 10-00-1107539.41 KB06/06/2017, 16:36

 

Договор

pdfДоговор № 14441.47 MB03/08/2017, 16:27

pdfДопълнително споразумение290.84 KB28/03/2018, 16:00

pdfПриложение КСС към допълнително споразумение237.9 KB28/03/2018, 16:00

 

С настоящото Ви уведомявам за следното:

С Решение №10-00-262/21.02.2017г. на Кмета на Община Стара Загора са променени: Срокът за получаване на оферти за участие вместо до 23.02.2017г., 17:00ч. до 10.03.2017г., 17:30 ч. и условията за отваряне на офертите за участие вместо до 24.02.2017г., 11:00ч. до 13.03.2017г. 11:00 ч. на основание чл.100, ал.7, т.2 от ЗОП.
Въпреки описаната промяна на сроковете на 23.02.2017г. в 10:14ч. с куриер е постъпила оферта от „Никмар Кънстракшън“ ЕООД, гр. София. Същата е входирана с Вх.№1 в Регистъра на обществените поръчки на Община Стара Загора за 2017г., но е пропусната да се присъедини към офертите, подадени на 10.03.2017г. до 17:30 ч. и съответно не фигурира в Протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП и не е предадена на Председателя на комисията, назначена със Заповед № 10-00-351/13.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора.
Предвид горното по отношение на офертата подадена от „Никмар Кънстракшън“ ЕООД, гр. София не са извършени действия от страна на комисията по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП.
Предвид гореизложеното и констатирания пропуск, Ви уведомявам, че Възложителят е определил нова дата за публично заседание на комисията, назначена със Заповед № 10-00-351/13.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, а именно: 24.03.2017 от 11:00 ч. в зала «Фоайае», на която ще бъдат извършени всички законосъобразни действия по ЗОП и ППЗОП.

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 23/02/2017
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 24/02/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...