Изпълнение на дейности по Бюджетна линия № BG16RFOP001-8.001-0039 „Техническа помощ за изпълнение на инвестиционната програма на Община Стара Загора“, свързани с повишаване на административния капацитет на служителите

01 Февруари 2017
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Изпълнение на дейности по Бюджетна линия № BG16RFOP001-8.001-0039 „Техническа помощ за изпълнение на инвестиционната програма на Община Стара Загора“ в рамките на процедура BG16RFOP001-8.001 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 39 ОБЩИНИ – БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020” по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, свързани с повишаване на административния капацитет на служителите, включително тези, ангажирани с изпълнението на Инвестиционната програма и оценката на проектните предложения по ОПРР 2014-2020"

pdfОбявление 183.47 KB01/02/2017, 16:39

pdfДокументация за участие 571.46 KB01/02/2017, 16:39

pdfТехническа спецификация 344.33 KB01/02/2017, 16:39

 pdfМетодика и критерий за оценка на офертите430.08 KB01/02/2017, 16:39

docОбразци на документи 291 KB01/02/2017, 16:39

pdfПроект на договор 496.5 KB01/02/2017, 16:39


pdfРазяснение по процедурата195.38 KB15/02/2017, 14:10

pdfРазяснение по процедурата153.47 KB17/02/2017, 16:22


pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти 51.45 KB05/04/2017, 15:36


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 22/02/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 23/02/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

pdfПротокол № 1174.13 KB05/05/2017, 15:12

pdfПротокол № 2293.12 KB05/05/2017, 15:12

pdfПротокол № 3215.01 KB05/05/2017, 15:12

 

РЕШЕНИЕ

pdfРешение № 10-00-744203.79 KB05/05/2017, 15:12

ДОГОВОР

pdfДоговор 1.45 MB06/07/2017, 16:53

Приложения

pdfПриложение - ценово предложение103 KB06/07/2017, 16:53

pdfПриложение - техническо предложение1.33 MB06/07/2017, 16:53

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...