Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение "ЗДГС - етап II" за 2 обекта

23 Март 2017
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” по процедура: BG16RFOP001-1.006 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Стара Загора, Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020г. за обекти:
Обект 1: Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около Община Стара Загора – УПИ №II 3560, кв.1004 по плана на гр.Стара Загора
Обект 2: Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходната зона по бул.“Цар Симеон Велики“ от ул.“Хаджи Димитър Асенов“ до бул.“Св.Патриарх Евтимий“ – гр.Стара Загора"

pdfРешение142.08 KB23/03/2017, 12:24 

pdfОбявление186.45 KB23/03/2017, 12:24

pdfДокументация за участие1.2 MB23/03/2017, 12:24

docОбразци на документи269 KB23/03/2017, 12:24


pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти 375.48 KB31/05/2017, 16:31СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/04/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/04/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

pdfПротокол № 1175.69 KB04/05/2017, 16:31

pdfПротокол № 2483.73 KB08/06/2017, 17:13

pdfПротокол № 3319.23 KB08/06/2017, 17:13

 

Доклад

pdfДоклад530.95 KB08/06/2017, 17:13

 

Решение

pdfРешение № 10-00-1128408.39 KB08/06/2017, 17:13

 

Договор

pdfДоговор № 13781.51 MB03/08/2017, 16:22

pdfПриложение - техническо предложение15.98 MB03/08/2017, 16:22

pdfПриложение - ценово предложение438.82 KB03/08/2017, 16:22

 

 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...