Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” за Обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ“

09 Май 2017
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” по процедура: BG16RFOP001-1.006 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Стара Загора, Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020“ за Обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ“, с местонахождение кв.1Б, УПИ XII градина по плана на гр.Стара Загора"

pdfРешение141.6 KB09/05/2017, 11:12 

pdfОбявление189.8 KB09/05/2017, 11:12

pdfДокументация за участие880.08 KB09/05/2017, 11:12

pdfТехническа спецификация760.49 KB09/05/2017, 11:12

docОбразци на документи314 KB09/05/2017, 11:12

xlsxКоличествено - стойностна сметка90.58 KB09/05/2017, 11:12

zipПроект3.02 GB09/05/2017, 11:14


pdfРазяснение по процедурата209.33 KB01/06/2017, 14:37

cheshma  kashpi

 

pdfРазяснение по процедурата224.61 KB02/06/2017, 16:51

pdfРазяснение по процедурата207.78 KB15/06/2017, 17:08

docПриложение - технически правила30.5 KB15/06/2017, 17:08


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 09/06/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/06/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

С решение 10-00-1137/09.06.2017г. на основание чл. 100, ал.7, т.2 от ЗОП са пременени:

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие до 28.06.2017г., 17:30 ч. и условия за отваряне на офертите на 29.06.2017г. 11:00 ч.

Решението ще бъде публикувано в деня на публикуването му в РОП.

 

pdfРешение за изменение на сроковете152.87 KB12/06/2017, 17:03


pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти159.71 KB17/07/2017, 16:57

  

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/06/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/06/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

pdfПротокол № 1334.01 KB01/08/2017, 15:42

pdfПротокол № 2610.05 KB01/08/2017, 15:42

pdfПротокол № 3326.71 KB01/08/2017, 15:42

 

Доклад

pdfДоклад653.69 KB01/08/2017, 15:42

 

Решение

pdfРешение № 10-00-1579550.4 KB01/08/2017, 15:42

 

pdfСъобщение до представляващия на ДЗЗД „ГРИЙН ПАРК“ 375.53 KB16/08/2017, 15:47

 

Договор

pdfДоговор № 17651.37 MB17/10/2017, 17:26

pdfПриложение - ценово предложение118.08 KB17/10/2017, 17:26

pdfПриложение - техническо предложение част 12.26 MB17/10/2017, 17:26

pdfПриложение - техническо предложение част 25.03 MB17/10/2017, 17:26

pdfПриложение - техническо предложение част 34.17 MB17/10/2017, 17:26

pdfПриложение - техническо предложение част 44.87 MB17/10/2017, 17:26

pdfПриложение - техническо предложение част 56.04 MB17/10/2017, 17:26

pdfПриложение - техническо предложение част 68.01 MB17/10/2017, 17:26

pdfПриложение - техническо предложение част 73.47 MB17/10/2017, 17:26

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...