Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проектно предложение „ЗДГС за жителите на Стара Загора - етап II” за обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк "МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ"

15 Юни 2017
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” по процедура: BG16RFOP001-1.006 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Стара Загора, Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020г. за обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ“, с местонахождение кв.1Б, УПИ XII градина по плана на гр.Стара Загора"

docСтановище за осъществен контрол86 KB30/06/2017, 15:58


pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти 375.11 KB16/08/2017, 16:33


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 18/07/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/07/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

pdfПротокол № 1334.31 KB29/09/2017, 16:40

pdfПротокол № 2689.11 KB29/09/2017, 16:40

pdfПротокол № 3311.02 KB29/09/2017, 16:40

pdfПротокол № 4327.63 KB29/09/2017, 16:40

 

Доклад

pdfДоклад752.97 KB29/09/2017, 16:40

 

Решение

pdfРешение № 10-00-1972404.78 KB29/09/2017, 16:40

 

Договор и приложения

pdfДоговор № 19221.97 MB13/11/2017, 16:27

pdfПриложение - ценово предложение55.1 KB13/11/2017, 16:27

pdfПриложение - техническо предложение част 11.95 MB12/01/2018, 13:57

pdfПриложение - техническо предложение част 21.61 MB12/01/2018, 13:57

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...