Процедури по ЗОП след 15 април 2016 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА: „Стара Загора – град на поетите. Благоустрояване на пространството около музей „Литературна Стара Загора“ и контактна зона" Решение222.27…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на община Стара Загора" Решение139.52 KB30/11/2017, 17:25 Обявление179.19 KB30/11/2017, 17:25 Документация за участие496.72 KB30/11/2017, 17:25…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка със следните обекти:обект 1: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ    "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка със следния обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на оборудване за Детски ясли, Детска кухня и Заведения за социални услуги" Решение222.79 KB28/11/2017, 15:15 Обявление314.06 KB28/11/2017, 15:15 Документация за участие525.65…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ “Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор по стандарти GSM и UMTS или еквивалент с национално покритие за нуждите…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ “Публичност и визуализация на проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“ по процедура: BG16RFOP001-1.006 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ “Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ“,…

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изпълнение на авариен ремонт на покривното покритие на сградата на Регионален исторически музей град Стара Загора, с административен адрес бул.“Руски“ № 42“в УПИ…

Страница 2 от 12

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...