Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по Обособени позиции 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 и част от Обособена Позиция 5

18 Юни 2015

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по Обособена позиция 2: „Междублоково пространство между ул."Любен Каравелов", ул."Христо Ботев", ул."Братя Жекови"и ул."Св.Кирил и Методий" - УПИ I КОО, жил.строителство и подземни гаражи, кв.38 /ЗАПАДНО ОТ РЗИ/", Обособена позиция 3: „Междублоково пространство между ул."Ал.Батенберг" и ул."Ген.Столетов", северно от Детска градина №2 „Зорница" и Детска ясла №7 „Еделвайс" – УПИ I-3325, кв.7801", част от обособена позиция №5 – „Междублоково пространство южно от ул."Стефан Караджа"№26 - УПИ I общ., кв.52б /ДО СПОРТНА ЗАЛА/" Обособена позиция 6: „Улица „Климент Охридски"- южно от ул."Граф Игнатиев" и Междублоково пространство между ул."Гр.Игнатиев", „Ангел Кънчев", Българско опълчение", "Св.Княз Борис"- южно от ул."Граф Игнатиев"№46- УПИ I жил.строителство и подземни гаражи, кв.89; УПИ Х жилищно строителство, кв.89; Улица „Климент Охридски"от осова точка (ОТ) 504 до ОТ 506; /ИЗТОЧНО ОТ ПЪРВО КМЕТСТВО/", Обособена позиция 7: "Улица от осова точка (ОТ)169, преминаваща през ОТ 33 до ОТ 168, Улица от осова точка (ОТ) 33 до ОТ 38, находяща се южно от бул."Цар Симеон Велики", между ул."Стефан Стамболов" и ул."М-р Т.Кавалджиев"; Междублоково пространство между ул."П.Славейков", ул."Света Богородица", ул."Генерал Гурко" и ул."Христо Ботев"- УПИ I жил.стр-во и подземни гаражи, кв.14; /ЗАД III ПОЛИКЛИНИКА/; Улица Димитър Наумов в участъка между ул. Братя Жекови и бул. Славянски", Обособена позиция 8: "Междублоково пространство между Ул."Христо Ботев и ул."Ангел Кънчев, ул."Българско опълчение" и бул."Славянски" – УПИ I жилищно строителство и подземни гаражи, кв.96; /ИЗТОЧНО ОТ ХЕИ/; Междублоково пространство- УПИ II жил.строителство и подземни гаражи, кв.48 /КРАСТАВИЦАТА/; Междублоково пространство между Ул."Братя Жекови" и ул."Гео Милев"- УПИ I жил.строителство и подземни гаражи, кв.47", Обособена позиция 9: "Междублоково пространство между ул."Васил Левски", ул."М-р Т.Кавалджиев", ул."Ген.Столетов" и ул."Екзарх Антим I"- УПИ I-3260, кв.8503 и тупик; Междублоково пространство между ул."Цар Иван Асен II", ул."Хаджи Димитър Асенов", на юг от ул."Братя Жекови"- УПИ I-285, кв.8201; УПИ I-278, кв.8202 /УЛИЧКА ПОД КАНАЛА/", Обособена позиция 10: „Зелена площ в сервитута на р.Бедечка - между ул."Хан Тервел", бул."Крайречен" и ул."Христина Морфова" - кв.415а; Междублоково пространство между ул."Екзарх Антим I", ул."Стефан Стамболов, ул."Васил Левски" и ул."Генерал Столетов" - УПИ I-3254, кв.8502"

 
 
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
 
 
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ
 
 
ДОГОВОР
 
 
 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...