Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по шест обособени позиции

12 Август 2015
 
 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. по шест обособени позиции"

 
 
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 09/09/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 09/09/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/09/2015
Час: 11:00

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


pdfПротокол № 1173.1 KB23/09/2015, 16:06

pdfПротокол № 2158.8 KB23/09/2015, 16:06

pdfПротокол № 3175.15 KB23/09/2015, 16:06 

 

Решение


pdfРешение № 10-00-2018242.01 KB23/09/2015, 16:06

 

Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка

pdfИнформация за върнати гаранции136.25 KB16/10/2015, 16:32 

 

Обособена позиция 3


 pdfДоговор № 24011.6 MB20/10/2015, 17:02

pdfПриложение № 12.36 MB20/10/2015, 17:02

zipПриложение № 2388 MB20/10/2015, 17:03

pdfПриложение № 31.08 MB20/10/2015, 17:02

pdfПриложение № 4121.64 KB20/10/2015, 17:02

pdfПриложение № 5108.48 KB20/10/2015, 17:05

pdfПриложение № 6115.71 KB20/10/2015, 17:06

pdfПриложение № 767.51 KB20/10/2015, 17:07

 

Обособена позиция 5


pdfДоговор № 24441.67 MB20/10/2015, 17:14

pdfПриложение № 12.36 MB20/10/2015, 17:14

zipПриложение № 2263 MB20/10/2015, 17:15

pdfПриложение № 33.41 MB20/10/2015, 17:15

pdfПриложение № 4119.33 KB20/10/2015, 17:15

pdfПриложение № 5101.75 KB20/10/2015, 17:15

pdfПриложение № 683.25 KB20/10/2015, 17:15

pdfПриложение № 7370.84 KB20/10/2015, 17:15

 

Обособена позиция 6


pdfДоговор № 24001.77 MB20/10/2015, 17:25

pdfПриложение № 12.36 MB20/10/2015, 17:25

zipПриложение № 2206 MB20/10/2015, 17:25

pdfПриложение № 31011.34 KB20/10/2015, 17:25

pdfПриложение № 4119.07 KB20/10/2015, 17:26

pdfПриложение № 598.06 KB20/10/2015, 17:26

pdfПриложение № 6223.35 KB20/10/2015, 17:26

pdfПриложение № 767.07 KB20/10/2015, 17:26

 

 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...