Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" на обекти - междублокови пространства

07 Октомври 2015
 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
  „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" на обекти:
1. „Междублоково пространство ул."Цар Симеон Велики"№288 и бул."Никола Петков"49 - УПИ Iжил.строителство, трафопост и хидрофор, кв.455 б /източна част/„
2: „Междублоково пространство Кв."Три чучура-юг", между БЛ.55.102 и 103, /ДО ВЕЦ/- УПИ І За комплексно жил.стр-во, кв.519а,УПИ За комплексно жил. стр-во и подз. Гаражи кв.520а"
3: „Междублоково пространство Кв."Три чучура-север"- между БЛ.74,79 и 67- УПИ І КОО и гаражи, кв. 605; Междублоково пространство Кв."Три чучура-север"- Над Партийната школа, между бл.73, 80, 60- УПИ ІІ КОО и гаражи, кв.610"
4: „Междублоково пространство Ул."Стефан Тошев", северозападно от Горско управление /Пионерите/- УПИ I жилищно строителство, подземни гаражи и надземни гаражи, кв.655 и прилежаща улица; Междублоково пространство Ул."12-ти пехотен полк", южно от Бл.4- УПИ I жилищно стр-во и подзем.гаражи, кв.247"
5: „Междублоково пространство Ул."Хан Аспарух"- Малък Военен терен- УПИ Iжилищно строителство, кв.245 и УПИ IV жилищно строителство, кв.246; Междублоково пространство между ул."Августа Траяна", ул."М-р Т.Кавалджиев", ул."Боруйград" и ул."Света Троица", - УПИ I-3001, кв.9901"
6: „Извършване на строително ремонтни работи на обект Междублоков пространство зад комплекс „Орбита"-УПИ II, кв.10, гр. Стара Загора по част „Паркоустройство и благоустройство".
7: „Извършване на строително ремонтни работи на обект: Облагородяване и озеленяване на разделителната ивица по бул. „Патриарх Евтимий ", в участъка от „Бисер олива "до разклона за гр. Раднево в кв. „Кольо Ганчев "-булевард „Патриарх Евтимий "в участъка от осова точка (ОТ) 84, минаващ през ОТ 86, ОТ 87, ОТ 147, ОТ 127 г, ОТ 126, ОТ 127, ОТ 127а, ОТ 129, ОТ 3010а, ОТ 212, ОТ 211, ОТ 210-ОТ 209, ОТ 208, ОТ 207, ОТ 227, ОТ 226, ОТ 247, ОТ 248, ОТ 269, ОТ 367 до ОТ 301"
8: „Извършване на строително ремонтни работи на обект №23: Междублоково пространство кв. „Казански", между бл.14, 17 и 22 – УПИ I жил.стр-во, КОО и ППГ, кв.329"
9: „Извършване на строително ремонтни работи на обект: Междублоково пространство в квартал „Зора", ул. „Волна песен"№1 и улица „Единство"№25-УПИ VIII жил. стр-во, КОО и трафопост, кв.4; Благоустрояване на междублоково пространство в УПИ V-418, кв.39 по плана на гр. Стара Загора; Благоустрояване на междублоково пространство в кв.3901 по плана на гр. Стара Загора"

 
 
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 
 
 РЕШЕНИЕ

 
 
 ДОГОВОР

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...