Детски градини на територията на община Стара Загора

Общински детски градини

 

DG 1Детска градина № 1 "Звънче"

Директор Венка Колева
Адрес кв."Три чучура - север"
Телефон (042) 276 092
Електронна поща cdg1sz@abv.bg  

 

 

Детска градина № 1 „Звънче” е съвременна и модерно функционираща детска градина.
Водещо начало в работата на педагогическия екип е разчупване на шаблона.
Тя се е превърнала в предпочитано и любимо място за децата. Там те намират топлина, знания и приятелство, взаимодействие между деца, учители и родители. Работещите в ДГ №1 „Звънче” не само вървят по утъпкани пътища, а създават нови. Децата се учат, възпитават и творят.
Открита през 1983 гoдина. В нея днес функционират 5 групи в детската градина и 1 яслена група.

Извън учебни дейности:

1. Спортни танци
2. Народни танци

Вдига облак сняг
конче с буден бяг,
по поля летим
и се веселим!
Виж луна изгря
пътят заблестя
нашата шейна лети
и звънче звъни.
Зън, зън, зън...
Ставайте от сън.
Вижте, вън шейни летят
и звънци звънят! 

docxПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

docxЗаявление


DG 2Детска градина № 2 "Зорница"
Директор Алис Явашева
Адрес ул. "Стефан Стамболов" № 35
Телефон (042) 646 013
Електронна поща cdg2sz@abv.bg 

 

 

В дълголетната си история тя се е превърнала в прекрасен и щастлив дом за децата ,изпълнен с много радост ,усмивки и и вълшебства.

„ЗОРНИЦА е нашата детска градина.
Сияйна звездица в нашия град.
Тук игри и весел смях се чува,
тук изгряват детските мечти.
Тук песнички весели пеем,
учим стихове, танци,играем игри.
Приказки знаем чудесни,
с цифри и букви сме вече на“ ти“.
Мечтаем да не свършват дните,
нито песните,нито игрите.
Сърцата си с обич отдаваме
на чудната детска градина
с име „ЗОРНИЦА“! 

pdfПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

pdfЗаявление


DG 3Детска градина № 3 "Ян Бибиян"
Директор Андреана Танева
Адрес ул. "Цар Иван Шишман" № 50
Телефон (042) 640 032
Електронна поща detska3@abv.bg

 

Детската градина е с над 50-годишна история и традиции. В нея в атмосфера на уют, топлина и близост над 200 деца се чувстват щастливи, уверени и ценни. За тях се грижат 31 висококвалифицирани кадри, които в партньорство с родителите и обществеността създават модерна и благоприятна среда за пълноценно и качествено отглеждане, възпитание, социализиране и обучение на всяко дете чрез педагогическо взаимодействие подчинено на творчество и иновации, ориентирано към интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото развитие на децата. Детската градина осигурява подкрепа за личностно развитие в съответствие с детските потребности, способности и интереси.

docПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

pdfЗаявление


DG 4Детска градина № 4 "Бреза"
Директор Виолета Сидерова
Адрес кв. "Казански", ул. "Капитан Петко войвода"
Телефон (042) 672 324
Електронна поща cdg4sz@abv.bg

 

 

Детската градина е изцяло обновената и модернизирана сграда се отглеждат 200 деца. Малките възпитаници на детска градина "Бреза" черпят с пълни шепи от ентусиазма и енергията на изцяло обновения педагогически екип. С изключително богатата си дейност години наред ДГ № 4 „Бреза“ доказва своя професионализъм и работи в най-новите области на предучилищното възпитание.
Висококвалифицираните педагози са изпълнени с любов към децата и професията "учител". 

docxПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

docxЗаявление


DG 5Детска градина № 5 "Мечо Пух"
Директор Мариана Кутина
Адрес ул. "Подполковник Калитин" № 28
Телефон
Електронна поща cdg5sz@abv.bg 

 

 

ДГ №5 „Мечо Пух“ е нова и модерна институция за предучилищно образование. Тя осигурява съвременни условия за развитие потенциала на всяко дете от 3 до 7-годишна възраст.
Детската градина се наложи като любимо място за деца и родители, в което децата се чувстват щастливи и подкрепяни, а родителите – спокойни за умственото, емоциалното и социално развитие на децата си.
Средата в детската градина гарантира равен достъп за всяко дете и осигурява подкрепяща среда за деца в риск.
ДГ „Мечо Пух” работи в тясно сътрудничество с Центъра за ранно детско развитие, който предлага интегрирани социални, здравни, образователни и консултативни услуги за деца и семейства от висококвалифицирани специалисти.

Има в приказка едно мече, което
много мед обича да яде.
Той е нашият герой-
любимец на деца безброй.
Кой е той? Добре ли чух?
Да! Това е Мечо Пух!

pdfПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

pdfЗаявление


DG 6Детска градина № 6 "Камбанка"
Директор Росица Стоянова
Адрес ул. "Г. С. Раковски" № 74
Телефон (042) 230 612, 230 613
Електронна поща cdg6sz@abv.bg

  

Детска градина № 6 „Камбанка“ е една от най-новите детски градини в град Стара Загора, открита през месец септември 2014 година.
В красивата, модерна и съвременно оборудвана сграда се обучават 114 деца от 3 до 7-годишна възраст.
Детското заведение се утвърди като образователна институция, в която са създадени пълноценни условия за отглеждане, възпитание, социализиране и обучение на децата.
Основната цел на екипа, работещ в детската градина, е да предлага качествено предучилищно образование при взаимодействие и сътрудничество с родителите на децата.

pdfПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

pdfЗаявление


DG 7Детска градина № 7 "Светулка"
Директор Деляна Караиванова
Адрес ул. "Любен Каравелов" № 26
Телефон (042) 628 290
Електронна поща cdg7sz@abv.bg

 

Детска градина №7 „Светулка“ – най-голямата детска градина в град Стара Загора и областта. Създадена в далечната 1981 година, вече 35 години съхранява народната традиция и среща малките деца чрез игрите, вълшебните приказки, националните и християнски празници с красотата и богатството на БЪЛГАРСКИЯ език.

Детската градина разполага с актова зала, физкултурен салон, кабинети по музика, религиозно възпитание, технически кабинет с богата колекция от декори и костюми, изработвани през годините за различни празници и представления. Във всички групи има аудиовизуална техника и компютри.

docxПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

docxЗаявление


DG 8Детска градина № 8 "Българче"
Директор Даниела Михова
Адрес ул. "Ген. Гурко" № 49
Телефон (042) 623 951
Електронна поща cdg8sz@abv.bg

 

В ДГ №8 ”Българче” се осъществява възпитателно-образователна дейност, насочена към възпитание и обучение на съвременната детска личност. Детското заведение се посещава от 207 деца от 3 до 7 години, разпределени в седем групи с целодневна организация на работа, сформирани по възрастов признак и по желание на родителите.


В ДГ №8”Българче” се реализират занимания над държавните образователни изисквания по:
- Хореография – български народни танци
- Английски език
- Художествена гимнастика

pdfПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата


DG 10Детска градина № 10 "Светлина"
Директор Йоанна Димитрова
Адрес ул. "Проф. Митко Гогошев" № 37
Телефон (042) 626 108
Електронна поща cdg10sz@abv.bg 

 

Педагогическият eкип на ЦДГ №10 “ Светлина ”, отговаряйки на новата образователна политика и на по-високите изисквания на родителите към атмосферата, потърсиха решения, адаптираха ги според средата и създадоха модел на своя собствена програмна стратегия.
Осъзнаваме необходимостта от привличане на семейството като равностоен партньор.
Стремим се да включваме различни фактори, влияещи върху развитието на детето. Детска градина Светлина се развива и усъвършенства непрекъснато, което прави детското заведение актуално в съвременните условия.
В него се отглеждат и възпитават 216 деца на възраст от 3 до 7 години.
Персоналът е един всеотдаен екип от преподаватели, които дават цялата си енергия, знания и обич на децата.
Тук, в подножието на Аязмото, децата се възпитават в грижа към земята,опазване на природата и любов към животните. Всички начинания, стремежи и вълнения срещат подкрепа и разбиране от техните учители.
Имаме дързостта, въображението и силата, защото работейки в кооператив отваряме вратички в самите себе си и даваме простор на детето у нас.
Заедно вземаме решения да търсим пътечки, да преминаваме през собствените си предразсъдъци.


С какво се отличаваме:
1. Креативност
2. Оригиналност и въобръжение, за да гарантираме незабравимо детство.
3. Най-много извънурочни дейности:
• „Бага-Тур“ – прабългарска щкола за оцеляване
• Плуване
• Танци
• Футбол
• Мажоретна група
• Английски език
• Театрална студия

pngПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

pngЗаявление


DG 11Детска градина № 11 "Загоре"
Директор Антония Тончева
Адрес АПК Загоре
Телефон (042) 628 711
Електронна поща cdg11sz@abv.bg

 

Открита през 1961 година. Разполага с голям физкултурен салон. Капацитет на детското заведение е 110 места.
Колективът участва в национална програма „Модернизация на материалната база в училище” модул „Подобряване на училищната среда”. Децата активно участват в изложби на общинско ниво.

docxПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

docxЗаявление


DG 13Детска градина № 13 "Пролет"
Директор Борислава Христакиева
Адрес бул. "Митрополит Методи Кусев" № 50
Телефон (042) 624 412
Електронна поща cdg13sz@abv.bg

 

В ДГ № 13 се отглеждат и възпитават близо 120 деца, разделени в четири групи по възрастов принцип. За тях се грижат 20 души персонал – педагогически, административен и непедагогически. Всички учители са с висше образование, от които 7 с магистърска, а 3 – с бакалавърска степен. За децата в ДГ № 13 се предлагат и допълнителни педагогически услуги по желание на родителите – спортни танци, английски език, народни танци.
През 2015 год. сградата на ДГ № 13 „Пролет“ е основно ремонтирана и обновена със средства на Община Стара Загора. 

docxПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

pdfЗаявление


DG 16Детска градина № 16 "Горски кът"
Директор Петя Чалъмова
Адрес с. Старозагорски бани
Телефон (04111) 2353
Електронна поща sdg16sz@abv.bg

 

 

Детска градина №16 „Горски кът” Старозагорски бани е открита през 1977 година. с капацитет за 180 деца. През 2009 г. детското заведение е включено в мащабен проект – „За децата на Стара Загора с отговорност и любов“. Модернизираната сграда всяка година приютява своите възпитаници в две санаториални и две седмични групи. В санаториалните групи се приемат деца със заболявания на горните дихателни пътища – астма, бронхити, хронични заболявания и възстановяване след пневмонии.

Страшна свада днес настана
там, на горската поляна,
във зелената дъбрава
нещо сдърпаха се здраво,
Кумчо Вълчо и Лисана,
най-голямата хитрана.
Олеее, трябваше да видите... 

pngПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

pngЗаявление


DG 17Детска градина № 17 "Знаме на мира"
Директор Диана Карашмалъкова
Адрес ул. "Георги Кюмюрев" № 22
Телефон (042) 647 190
Електронна поща cdg17sz@abv.bg

 

 

Детска градина №17 ”Знаме на мира”, Стара Загора е открита през1986г. Сградата е реновирана по европейски проект през 2010 г.
Намира в тих и спокоен квартал, далече от оживени улици и булеварди. Дворът на детското заведение е добре озеленен и разполага с оборудвани със спортни детски съоръжения площадки за всяка една от шесте групи.
В съответствие с държавните образователни стандарти в ДГ № 17 се отглежда, възпитават и обучават 176 деца от три до седем годишна възраст. В детското заведение е осигурена благоприятна и позитивна среда за развитието на всяко едно дете.
Предлагат се и допълнителни педагогически услуги- лечебна гимнастика, футбол, спортни танци и религия.
Много добрата материална база и всеотдайната работа на екипа от 13 висококвалифицирани педагози превръщат детската градина в предпочитано място за децата на много старозагорци. 

docxПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

docxЗаявление


DG 20Детска градина № 20 "Мир"
Директор Петя Копанова
Адрес ул. "Тича" № 1
Телефон (042) 626 089
Електронна поща cdg20sz@abv.bg

 

 

Има кът един чудесен,
огласен от детска песен,
смях и чудна веселба ,
щури танци и игра.
Вий на картата не го търсете,
а към нас се обърнете-
„Мир” се казва този рай
и обичаме го ний безкрай!

Човек обича детството си така, както обича дома и родината си. Детството е един прекрасен свят на чудеса и странности, а приказното и вълшебното са главните обитатели на този свят. Светът по детски се усмихва на децата и учителите от ЦДГ 20 „Мир” Стара Загора.
За да отгледат , възпитат и обучат здрави и щастливи деца с равни възможности за физическо, духовно и социално развитие, учителите прилагат принципите,целите и задачите на предучилищното възпитание в духа на творчество, оригиналност и професионализъм. 

docxПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

docЗаявление


DG 23Детска градина № 23 "Кипарис"
Директор Мая Нейчева
Адрес ул. "Цар Иван Асен II" № 172
Телефон (042) 623 921
Електронна поща cdg23sz@abv.bg

 

Към детската градина е изградена зала, предназначена за организиране на спортни прояви и широк спектър от творчески дейности, представления и концерти.
Многофункционалният обект е отоплен през зимните месеци. Изградена е вентилационна система.
За радост на всички 150 деца от градината, залата разполага с шведска стена и спортно оборудване. 

pngПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

pngЗаявление


DG 24Детска градина № 24 "Радост"
Директор Петя Делиева
Адрес ул. "Ген. Столетов" № 1
Телефон (042) 649 150
Електронна поща sdg24sz@abv.bg

 

РАЗВИТИЕ
АМБИЦИЯ
ДОВЕРИЕ
ОБИЧ
СИГУРНОСТ
ТРАДИЦИЯ

През последните години детската градина промени своя облик, утвърди се като желана среда, дом, в който всяко дете има възможност да се развива съобразно своите интереси и способности, място, където да се отстоява хуманно отношение и уважение към детската личност.
Ролята на педагогическите специалисти за имиджа на детската градина като успяваща е в: ясно формулираната мисия, известна на обществеността; ясните цели на взаимодействие между учители и родители, разширяване работата и мобилизиране силите на местната общност, планиране процеса на промяна в положителна посока.
За реализация на поставените целите спомагат дейностите по спечелени проекти и участие в национални програми, ритуализацията на живота в детската градина, участието в кампании и мероприятия като партньори в различни проекти на МОН, НПО, фондации и международни организации.

docПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата


DG 25Детска градина № 25 "Ален мак"
Директор Меглена Бакърджиева
Адрес кв. "Три чучура" - юг
Телефон (042) 275 123
Електронна поща cdg25sz@abv.bg

 

ДГ № 25 „Ален мак” е единствената детска градина в Стара Загора, която е дългогодишен член на мрежата от ясли, детски градини, училища и висши учебни заведения, работещи по програма „Стъпка по стъпка”, разработена в Центъра за развитие на детето към Университета в Джорджтаун, САЩ. Педагогическите екипи в ДГ са обучени от американски педагози, треньори по програмата. Участието на учителите в националните тренинги по програмата значително повишава педагогическото им майсторство и провокира у тях желанието им да експериментират иновационни педагогически технологии и практики.

docxПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

docxЗаявление


DG 26Детска градина № 26 "Лилия"
Директор Милена Ганева
Адерс с. Хрищени
Телефон 0878 801 634
Електронна поща odz26hr@abv.bg

 

 

Детска градина № 26 Лилия е общинска детска градина. Намира се на територията на с. Хрищени, община Стара Загора и е една от трите детски градини извън територията на Общинския център и една от малкото в България с външен басейн.
Създадена е през 1986 година, основно реновирана през 2010 година чрез ОП „Регионално развитие”.
В Детската градина съществуват чудесни битови условия, има добра материална база.
В ДГ № 26 Лилия са записани и посещават деца от още три населени места от Община Стара Загора.
Учителите са с богат педагогически опит, проявяват толерантност и хуманност в общуването с децата. Добронамерено, на базата на взискателността, постигат добри резултати и подготвят целенасочено децата за училище. В детската градина се реализира разнообразна образователно–възпитателна дейност.
ДГ №26 “Лилия”- желано и любимо място за децата с пространства за игра, познание и общуване; място за сътрудничество и просперитет за семействата и екипа.
Повече от всичко искаме ДГ да е дом на радостта и веселието, обичта и щастието, творчеството и знанието, място за сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието.

pngПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

pngЗаявление


DG 29Детска градина № 29 "Славейче"
Директор Донка Минчева
Адрес ул. "Ген. Столетов" № 76
Телефон (042) 621 830
Електронна поща cdg29sz@abv.bg

 

Детска градина № 29 ,,Славейче” е създадена през далечната 1974година. Намира се почти в централната част на град Стара Загора. Помещава се в сграда – съобразена с всички санитарно – хигиенни изисквания и условия за правилно възпитаване и подкрепа на всяко дете от предучилищна възраст.
Детската градина разполага с помещения за шест групи за деца от три до седем години. За психологическия и физически комфорт на децата са обособени просторни и удобни занимални със съвременни кътове за игра, мултимедии и интерактивни дъски за образователни игри и занимания. Обособени са спални помещения за почивка и спокоен сън на децата. Санитарните възли и гардеробчета са отделни за всяка група. Интериорните решения са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.
За децата в детска градина ,,Славейче” работи всеотдаен екип от учители и помощник – възпитатели, доказали своя професионализъм и новаторство в работата си с деца от предучилищна възраст. Те превръщат непознатата и чужда среда, в началото за малкото дете, в поле за изява на таланти, място за креативни експерименти и открития, кът за игра с много нови приятели.
Дворът на детската градина е оборудван с пясъчници за всяка група, игрища за баскетбол и футбол, цветни пързалки и къщички. В двора има красиви видове дървета, растения, цветя и детски фигури, които създават неповторима атмосфера за децата на град Стара Загора.

pngПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

pngЗаявление


DG 31Детска градина № 31 "Слънце"
Директор Емилия Топалова - Хаджипетрова
Адрес ул. Св. Отец Паисий" № 2
Телефон (042) 640 137
Електронна поща cdg31sz@abv.bg

 

 

И Слънцето за тях е пръв приятел,
защото те са мънички слънца
и знаят: Няма нийде на земята
от тяхната градина по добра.
В замяна ни огряват със усмивки
по-ярки и от слънчеви лъчи.
Със сигурност докато тях ги има
ще бъдат топли всички наши дни.

Детска градина №31 „Слънце” е създадена през далечната 1975 г. Днес тя е съвременна базова детска градина, в която играят, възпитават се, обучават се и творчески се развиват 215 деца. С много любов и висок професионализъм учителите водят децата по пътя на тяхното формиране като личности, насърчават пълноценното разгръщане на индивидуалния потенциал на всяко дете.
За педагозите от детска градина №31 „Слънце” да си учител е призвание, да си учител е една огромна прегръдка, в която се събират поколения, поколения деца.

docПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

pdfЗаявление


DG 33Детска градина № 33 "Люляк"
Директор Лиляна Георгиева
Адрес кв. "Зора"
Телефон (042) 690 106
Електронна поща cdg33sz@abv.bg

ДГ 33 „Люляк” е открита през 1974 г. в кв.”Зора”, като в началото е била само за една група деца. През 1979 г. е открито разширение на детската градина за още една група. Двете групи функционират и до днес.
През 2008г. ДГ е преместена в сградата на НУ „Зора”.
Екипът на ДГ се състои от четирима педагози и 5 човека помощен персонал. Работим по програмните системи „Аз съм в детската градина" и „Аз ще бъда ученик" на издателство „Изкуства", съобразени с одобрените учебни програми на МОН.
Успешна е и работата с РЦПППО за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности.
Материалната база е оборудвана така, че да отговаря на предизвикателствата, които стоят пред нас.
В ДГ се отглеждат и обучават 60 деца на възраст от 3 до 6-годишна възраст, разпределени в 2 целодневни групи:
• I група - 3 - 4 години
• Подготвителна група 5 – 6 години
За съзадаване на доброто настроение на децата от ДГ 33 „Люляк” провеждаме много празници и тържества, в които те участват с удоволствие.

docxПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

docxЗаявление


DG 34Детска градина № 34 "Райна Княгиня"
Директор Любка Иванова
Адрес ул."Христина Морфова" № 43
Телефон (042) 681 360
Електронна поща odz34sz@abv.bg

 

 

Детската градина предлага целодневно обучение и възпитание на деца от 3 до 7 години, разполага с една яслена група.
ДГ № 34 Райна Княгиня разполага с екип от учители, възпитатели и медицински лица. На разположение на децата е и големия двор за игри.
В процеса на обучение и възпитание в ДГ № 34 Райна Княгиня се използват разнообразни интерактивни методи. Разчита се и на участие на родителите на децата. Това се прави с цел, извършване на наблюдение относно процеса на усвояване на знанията, поведението, творческите способности, комуникативността и други черти.
ДГ № 34 Райна Княгиня разполага и с медицински кабинет, просторен обезопасен и зелен двор.
Отличната методическа подготовка и творчески ентусиазъм на педагозите в ДГ № 34 Райна Княгиня гарантират високо качество на възпитателно образователния процес.

pngПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

pngЗаявление


DG 35Детска градина № 35 "Свобода"
Директор Пенка Апостолова
Адрес ул. "Хан Аспарух" № 15
Телефон (042) 630 583
Електронна поща sdg35sz@abv.bg

 

В градината от 2008год. има театрално студио „Зорница“, в което се подготвят малки артисти. „Арт – работилницата“ за съвместна работа на деца , родители и учители е донесла 12 дипломи от международния конкурс „Пътят на хляба“ проведен във Финландия, първо място в четвъртия национален конкурс за мартеница „ Пижо и Пенда „ и още множество индивидуални награди от конкурси за рисунки, сурвакници и коледни картички.
Допълнителни дейности в детската градина: футбол, бойни изкуства, спортни танци.

docxПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

docxЗаявление


DG 55Детска градина № 55 "Незабравка"
Директор Донка Стоилова
Адрес с. Хан Аспарухово
Телефон (041179) 238
Електронна поща cdg55sz@abv.bg

 

 

Новата сграда на ДГ №55 "Незабравка"- с. Хан Аспарухово, Община Стара Загора е открита през 1985г. Село Хан Аспарухово се намира на 25 км. от гр.Стара Загора в посока гр. Нова Загора. Предвидена е за две групи, но сега има само една смесена група от 39 деца на възраст от 3 до 6 години. Персоналът на детската градина е от 4.5 щатни бройки: Директор с група и 1 учител, 1/2 ЗАС, 1/2 готвач, 1помощник -възпитател и 1/2 счетоводител. Тук се отглеждат, възпитават и обучават деца от етническите малцинства. От учебната 2014-2015 година детската градина работи по проект на Отворено Общество и Световната банка /Тръст за социална алтернатива/ - Готови за училище. В момента градината работи по проект „Вълщебна класна стая“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

docxПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

docxЗаявление


DG 58Детска градина № 58 "Звездица"
Директор Галина Стрезева
Адрес кв."Железник", ул."Младост" № 10
Телефон (042) 279 160
Електронна поща odz58sz@abv.bg

 

 

Детска градина „Звездица“ се намира в най–младия квартал на гр. Стара Загора – „Железник“. В нея се отглеждат,възпитават и обучават над 250 деца, разпределени по възрастов признак в седем групи в детската градина, една група с деца от яслена възраст и една изнесена смесена група в съседното село Богомилово.
Детската градина е отворила врати през 1989 година и бързо става притегателен център за деца и родители. Има добре изградена и съхранена материална база – вълшебен свят за малките „звездички“.
Намира се в близост до училището в квартал „Железник“. Педагозите са висококвалифицирани, със своите професионални постижения и опит активно участват в квалификационни форми на Общинско, Областно и Национално ниво. Много са престижните грамоти и награди за постигнати резултати за активна работа с Настоятелството на родителите, за допълнителните дейности по музика и танци, за работата със СНЦ „Зелени Балкани“ и Спасителен център за диви животни.

jpgПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

jpgЗаявление

 

Филиал село Богомилово
Телефон (04123) 2253

 


DG 66Детска градина № 66 "Детски рай"
Директор Силвия Стоянова
Адрес ул. "Августа Траяна" № 59
Телефон (042) 630 165
Електронна поща cdg66sz@abv.bg

 

ДГ №66 „ Детски рай“ се намира на ул.“Августа Траяна“ 59 сред много зеленина, в тих и спокоен квартал. В ДГ функционират 6 групи и се обучават и възпитават 170 деца, за които се грижат учители с висок професионализъм, съзнание и отговорност.Детската градина предлага много инвънкласни форми на обучение, които се водят от специалисти в дадените области – футбол,английски език, спортни танци, художествена гимнастика. Колективът на ДГ има много награди, грамоти, плакети и почетни отличия на общинско и национално ниво.
Запазена марка на детската градина са следните позитивни характеристики: новаторски професионален поглед, позитивна образователна среда, творчески личности, съзидателни идеи, мотивирана дейност.
Бъдещо развитие: детската градина – образователен и социо-културен център.

docxПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

docxЗаявление


DG 68Детска градина № 68 "Патиланско царство"
Директор Росица Димитрова
Адрес бул. "Цар Симеон Велики" № 284
Телефон (042) 263 102
Електронна поща cdg68sz@abv.bg 

 

 

Детска градина №68 „Патиланско царство” се намира на бул. „Цар Симеон Велики” 284 в близост до парк Българско опълчение. Дворът е просторен, озеленен и представлява естествен филтър за здравето на децата. Оборудван е с уреди и пособия за спорт, за обучение по БДП, обособени са площадки за игри и занимания на всички възрастови групи. Детската градина се охранява със СОД.
Ремонтираната и изцяло обновена сграда разполага с шест просторни занимални с ново, модерно обзавеждане. Всички занимални са оборудвани с лаптоп, проектори и интерактивни мултимедийни дъски и много електронни ресурси, предназначени за ранно детско образование. Обособени са методичен кабинет, кабинет по БДП, медицински кабинет и кабинет за индивидуално обучение на деца със специални образователни потребности.
За емоционалния комфорт на децата се грижат квалифицирани и опитни педагози и друг технически и обслужващ персонал. Осигурено е целодневно медицинско обслужване. Екипът на ДГ №68 е мотивиран да прилага иновативни методи и подходи в образователния процес. В детската градина се осъществява педагогическо взаимодействие, основано на разбирането за уникалността на детската личност и се работи за осигуряване на необходимите условия за съхраняване на детската идентичност, развиване потенциала на всяко дете и постигане на добра училищна готовност.
Детската градина успешно реализира дейности по проекти:
1. „Мека топлина” - дарителска програма на „Загорка” АД 2012
2. Европейски схеми - „Училищен плод” и „Училищно мляко”, финансирани от Държавен фонд Земеделие.
3. Проект „Вълшебна класна стая”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелегентен разтеж”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
В услуга на родителите са предоставени възможности за допълнителни дейности – спортни танци, футбол.
В ДГ №68 „Патиланско царство” се провежда политика на сътрудничество, коректност и добронамереност с родители и партньори.

pngПриложение по чл. 2, ал. 1 от Наредбата

pngЗаявление

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...