Училища на територията на община Стара Загора

Уважаеми Родители на бъдещите първокласници,
приемът на деца в първи клас в общинските начални, основни и средни училища на територията на град Стара Загора се осъществява в съответствие с Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование и ЗКУО.

pdfНАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование435.14 KB

      (в Глава четвърта ПЛАН-ПРИЕМ, Раздел I Планиране и осъществяване на училищния прием, Чл. 43. са посочени задължителните водещи и допълнителни критерии за осъществяване на приема в първи клас.)

 • Начални училища

  Начално училище "Димитър Благоев"
  Директор Жана Минчева
  Адрес ул."Любен Каравелов" № 70
  Телефон (042) 681 286
  Електронна поща nudblsz1@abv.bg 

  jpgОбхват на района (райониране) NU D.Blagoev


  Начално училище "Зора"
  Директор Ваня Георгиева
  Адрес кв."Зора"
  Телефон (042) 690 031
  Електронна поща nuzorasz@abv.bg 

  jpgОбхват на района (райониране) NU Zora


  Начално училище "Кольо Ганчев"

  Директор Галина Петкова
  Адрес кв."Кольо Ганчев", ул."Добруджа" № 15
  Телефон (042) 606 195
  Електронна поща nukgsz@abv.bg

  jpgОбхват на района (райониране) NU K.Ganchev

 • Основни училища /I - VIII клас/

  Първо основно училище "Георги Бакалов"
  Директор Димитрина Тимофеева
  Адрес ул."Подполковник Калитин" № 28
  Телефон (042) 680 635
  Електронна поща  ou1sz@abv.bg

  jpgОбхват на района (райониране) 1 ОУ Георги Бакалов


  Второ основно училище "Петко Рачов Славейков"
  Директор Милена Желязкова
  Адрес ул."Ген.Столетов" № 111
  Телефон (042) 639 258
  Електронна поща  ou2sz@abv.bg 

  jpgОбхват на района (райониране) 2 OU


  Четвърто основно училище "Кирил Христов"
  Директор Господин Балъкчиев
  Адрес ул."Августа Траяна" № 68
  Телефон (042) 637 026
  Електронна поща  ou4sz@abv.bg 

  jpgОбхват на района (райониране) 4 OU


  Пето основно училище "Митьо Станев"
  Директор Цонка Николова
  Адрес ул."Стефан Стамболов" № 19
  Телефон (042) 623 212
  Електронна поща ou5sz@abv.bg 

  jpgОбхват на района (райониране) 5 OU


  Шесто основно училище "Свети Никола"
  Директор Дарина Гайдарова
  Адрес ул."Ген.Гурко" № 46А
  Телефон (042) 605 869
  Електронна поща  ou6sz@abv.bg 

  jpgОбхват на района (райониране) 6 OU


  Основно училище "Самара"
  Директор Красимир Кънев
  Адрес кв."Самара"
  Телефон (042) 681 275
  Електронна поща  ousamarasz@abv.bg

  jpgОбхват на района (райониране) OU Samara


  Девето основно училище "Веселин Ханчев"
  Директор Славейка Проданова
  Адрес ул."Ангел Кънчев" № 82
  Телефон (042) 681 181
  Електронна поща  ou9sz@abv.bg

  jpgОбхват на района (райониране) 9 OU


  Единадесето основно училище "Николай Лилиев"
  Директор Мариета Петрова
  Адрес кв."Три чучура" - юг
  Телефон (042) 672 003
  Електронна поща ou11sz@abv.bg

  jpgОбхват на района (райониране) 11 OU


  Дванадесето основно училище "Стефан Караджа"
  Директор Стефан Желев
  Адрес кв."Лозенец", ул."Ком" № 35
  Телефон (042) 638 320
  Електронна поща  ou12sz@abv.bg

  jpgОбхват на района (райониране) 12 OU


  Тринадесето основно училище "Св.Паисий Хилендарски"
  Директор Иво Радков
  Адрес кв."Казански", ул."Димитър Маджаров" № 1
  Телефон (042) 671 038
  Електронна поща  ou13sz@abv.bg

  jpgОбхват на района (райониране) 13 OU


  Основно училище "Георги Райчев"
  Директор Николай Широв
  Адрес кв."Три чучура" - север
  Телефон (042) 672 289
  Електронна поща sougrsz@abv.bg

  jpgОбхват на района (райониране) OU G.Raichev


  село Братя Кунчеви
  Основно училище "Христо Ботев"
  Директор Светла Монева
  Телефон (041173) 324
  Електронна поща  oubrkun@abv.bg

  село Калояновец
  Основно училище "Отец Паисий"
  Директор Жанета Донева
  Телефон (041144) 237
  Електронна поща  oukaloc@abv.bg

  село Загоре
  Основно училище "Христо Ботев"
  Директор Богданка Желязкова
  Телефон (041277) 580
  Електронна поща  ouzagore@abv.bg

  село Горно Ботево
  Основно училище "Христо Ботев"
  Директор Лилия Ангелова
  Телефон (041172) 2328
  Електронна поща  ougorbot@abv.bg

  село Хрищени
  Основно училище "Христо Ботев"
  Директор Катерина Атанасова
  Телефон (04126) 2360
  Електронна поща  ouhrist@abv.bg

  село Хан Аспарухово
  Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий"
  Директор Белина Вълева
  Телефон (041179) 237
  Електронна поща  ouhasp@abv.bg

  село Дълбоки
  Основно училище "Иван Мирчев"
  Директор Даринка Иванова
  Телефон (041171) 381
  Електронна поща  oudalboki@abv.bg

  село Преславен
  Основно училище "Бойчо Русев"
  Директор Анелия Буюклиева
  Телефон (04113) 2265
  Електронна поща oupreslaven1@abv.bg 
 • Средни училища /I - XII клас/

  СУ "Железник"
  Директор Петя Лазарова
  Адрес кв."Железник", ул."Младост" № 8
  Телефон (042) 670 835
  Електронна поща soujsz@abv.bg 

  jpgОбхват на района (райониране) SOU Zheleznik


  СУ "Васил Левски"
  Директор Лина Борисова
  Адрес ул."Кольо Ганчев" № 60
  Телефон (042) 622 355
  Електронна поща souvlsz@abv.bg 

  jpgОбхват на района (райониране) SOU V.Levski


  СУ "Иван Вазов"
  Директор Елка Хънтова
  Адрес ул."Ген.Гурко" № 102
  Телефон (042) 680 715
  Електронна поща souvazovsz@abv.bg 

  jpgОбхват на района (райониране) SOU Iv.Vazov


  СУ "Христо Смирненски"
  Директор Пенка Трандева - Рибарска
  Адрес кв."Лозенец", ул."Знание" № 2
  Телефон (042) 649 175
  Електронна поща souxrssz@abv.bg 

  jpgОбхват на района (райониране) SOU Hr. Smirnenski


  СУ "Максим Горки"
  Директор Мариана Пенчева - Абединова
  Адрес ул."Сава Силов" № 69
  Телефон (042) 641 004
  Електронна поща soumgsz@abv.bg 

  jpgОбхват на района (райониране) SOU M.Gorki


  СУ "Христо Ботев"
  Директор Александър Буров
  Адрес ул."Майор Таньо Кавалджиев" № 168
  Телефон (042) 622 743
  Електронна поща souhrbsz@abv.bg 

  jpgОбхват на района (райониране) SOU Hr. Botev

 • Профилирани гимназии

  Гимназия с преподаване на чужди езици "Ромен Ролан"
  Директор Теодора Николова
  Адрес ул."Цар Иван Шииман" № 62
  Телефон (042) 604 771; Факс (042) 604 772
  Електронна поща gpchesz@abv.bg 

  Профилирана природоматематическа гимназия "Гео Милев"
  Директор Николина Куличева
  Адрес ул."Августа Траяна" № 44
  Телефон (042) 605 062
  Електронна поща pmgsz@abv.bg 
 • Професионални гимназии

  Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски"
  Директор Снежана Танева
  Адрес бул."Св.Патриарх Евтимий" № 114
  Телефон (042) 622 715
  Електронна поща tgstz@abv.bg 
  Интернет страница http://www.tgstz.bg/

  Професионална гимназия по механотехника и транспорт "Никола Й. Вапцаров"
  Директор Лидия Иванова
  Адрес ул."Ген.Столетов" № 183
  Телефон (042) 681 096
  Електронна поща pgmttsz@abv.bg 
  Интернет страница http://www.pgmttsz.org/

  Професионална гимназия по електротехника "Георги Сава Раковски"
  Директор Георги Георгиев
  Адрес ул."Ген.Столетов" № 185
  Телефон (042) 680 012
  Електронна поща pgetsz@abv.bg 

  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер"
  Директор Георги Славов
  Адрес ул."Граф Николай Игнатиев" № 11
  Телефон (042) 600 641
  Електронна поща pgsagsz@abv.bg 
  Интернет страница http://pgsag-sz.org/

  Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов"
  Директор Камен Ябълкаров
  Адрес бул."Св.Патриарх Евтимий" № 21
  Телефон (042) 607 767
  Електронна поща pgvmsz@abv.bg 
  Интернет страница www.pgvm-bg.com 

  Професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"
  Директор Начо Начев
  Адрес бул."Никола Петков" № 4
  Телефон (042) 681 659
  Електронна поща pgesz@abv.bg 
  Интернет страница www.pgeja-sz.com 

  Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня"
  Директор Зина Камбурова
  Адрес ул."Св.Княз Борис" № 86
  Телефон (042) 652 038
  Електронна поща pgohsz@abv.bg 
  Интернет страница www.pgohsz.com 

  Професионална гимназия по строителство и дървообработване "инж. Недьо Ранчев"
  Директор Ваня Димитрова
  Адрес кв."Лозенец", ул."Мусала" № 38
  Телефон (042) 649 188
  Електронна поща pgsdsz@abv.bg 
  Интернет страница http://pgsd-sz.hit.bg/
 • Музикално училище

  Национално училище за музикални и сценични изкуства "Христина Морфова"
  Директор Розета Величкова
  Адрес ул."Армейска" № 7
  Телефон (042) 241 433
  Електронна поща metronom_sz@abv.bg 
  Интернет страница www.metronom-sz.narod.ru/index.html 
 • Спортно училище

  Специализирано спортно училище "Тодор Каблешков"
  Директор Димо Неделчев
  Адрес кв."Кольо Ганчев", ул."Градинарска" № 16
  Телефон (042) 607 400
  Електронна поща soutksz@abv.bg 
  Интернет страница www.sportno-sz.com
 • Вечерно училище /IX - XII клас/

  Вечерно СУ "Захари Стоянов"
  Директор Мима Енева
  Адрес ул."Ангел Кънчев" № 82
  Телефон (042) 623 930
  Електронна поща vsousz@abv.bg 
  Интернет страница www.vsousz.org 
 • Специални училища

  Помощно училище "Любен Каравелов"
  Директор Еленка Иванова
  Адрес ул."Цар Иван Шишман" № 76
  Телефон (042) 623 818
  Електронна поща pusz@abv.bg 

  Средно общообразователно училище "Поп Минчо Кънчев" при Затвора - град Стара Загора
  Директор Мариана Господинова
  Адрес кв."Индустриален" № 2
  Телефон (042) 619520/281
  Електронна поща vpusz@abv.bg 


Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...