Местна комисия за БППМН

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 • Секретар на местната комисия - контакти

  Секретар Донка Вътева Вътева
  Специалист Диана Дечева Иванова
  Адрес град Стара Загора, ул."Подполковник Калитин" № 28, ет. 1 - източна част, стая 11
  Телефон (042) 605 516
  Електронна поща szmk_vateva@abv.bg 
 • Функции на секретаря на МКБППМН

   

  • Привежда в изпълнение Закона за БППМН, осъществява дейност по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за нормалното им развитие и възпитание в община Стара Загора;
  • Организира и координира цялостната дейност на МКБППМН;
  • Отговаря за организирането на социално-превантивната и възпитателна дейност на територията на общината;
  • Анализира данните от различни източници за престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
  • Подготвя и организира разглеждането на възпитателни дела на малолетните и непълнолетните;
  • Предлага на председателя на МК състави по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН;
  • Подготвя предложения по Наредба № 3 на ЦКБППМН;
  • Участва в тричленния състав за разглеждане на делата по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН;
  • Упражнява контрол по изпълнението на възпитателните мерки по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН;
  • Осъществява необходимите контакти със съда в случаите на обжалване на наложени от МК възпитателни мерки;
  • Подготвя, контролира и съхранява документацията по възпитателните дела и наложените мерки;
  • Организира пленарни заседания на МК;
  • Ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели и изготвя предложения за размера на материалното им стимулиране, съгласно Наредба № 2 на ЦКБППМН;
  • Подготвя отчетния доклад за дейността на МКБППМН за календарната година;
  • Попълва образците от Националния статистически институт;
  • Осъществява взаимодействие с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, контролира тяхната дейност;
  • Поддържа връзка със специализираните заведения за информация за проблемните деца, настанени от съда по предложение на МК;
  • Съдейства за уреждане на битови, трудови и социални проблеми на малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ и условно осъдени;
  • Сезира специализираните органи в случаи, когато са нарушени правата на детето;
  • Представлява местната комисия при упражняване на контрол върху детска педагогическа стая;
  • Организира и отговаря за провеждането на квалификационни мероприятия със специалисти от системата на БППМН.
 • Състав на местната комисия

  Председател
  Иванка Владимирова Сотирова - Заместник-кмет на Община Стара Загора
   
  Членове:
   
  • Мария Танева Динева - Общински съвет, председател на ПК по ОНЗПИД
  • Дарина Николова Гайдарова - Общински съвет, зам.-председател на ПК по ОНЗПИД
  • Донка Вътева Вътева - Общинска администрация, секретар на МКБППМН
  • Д-р Антония Тодорова Тодорова - Общинска администрация, началник отдел ,,Здравеопазване и социални дейности"
  • Петя Кръстева Чакърова - Дирекция ,,Социално подпомагане", директор
  • Кремена Миткова Маринова - І РУП, инспектор ДПС
  • Атанас Тенев Ботев - ІІ РУП, инспектор ДПС
  • Стефка Манолова Желева - II РУП, инспектор ДПС
  • Милена Златева Йолдова-Стоянова - РУО на Министерство на образованието и науката, старши експерт
  • Славка Иванова Пенкова-Тасева - юрист
  • Жанета Иванова Бюйлекова - юрист
  • Ваня Николова Бухчева - психолог
  • Бояна Бориславова Буюклиева - педагог
  • Диана Дечева Иванова -  специалист към МКБППМН
 • Доклади и публични отчети

 • Летни програми

 • Превантивна дейност на местната комисия - списък на теми за лекции

  Допълнително указание за работата на училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците

  pdfУказание280.51 KB

   

  Програма от теми за беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН през 2017 година

  pdfПрограма2.57 MB

   

  Заявка за теми на беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН за учебната 2017/2018 година

  docxЗаявка19.59 KB

 • Списък на обществените възпитатели

  • Александър Русев Русев
  • Деан Недев Петров
  • Диана Дечева Иванова
  • Димитринка Георгиева Костова
  • Живко Пейков Желев
  • Златица Петкова Радева
  • Иванка Владимирова Иванова
  • Маргарита Димитрова Байчева
  • Маргита Николаева Иванова
  • Мариана Господинова Господинова
  • Мария Атанасова Манушкина
  • Милена Ивова Илиева
  • Петър Танев Порязов
  • Петя Петрова Илиева
  • Радост Николаева Овагимян
  • Светла Илиева Бакърджиева
  • Светлана Димитрова Атанасова
  • Слав Петков Славов
  • Тодор Стоянов Димитров
  • Филка Кирилова Стоева
  • Юлия Петкова Бозукова
 • Център за превантивна и психолого-консултативна дейност

  Седмичен график за дежурствата на обществените възпитатели

   

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...