Извършване на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“, УПИ Ветеринарен техникум

13 Февруари 2017
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Извършване на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“, УПИ Ветеринарен техникум, кв.19а по плана на гр. Стара Загора"

pdfРешение142.89 KB13/02/2017, 17:41 

pdfОбявление184.86 KB13/02/2017, 17:41

pdfДокументация за участие862.53 KB13/02/2017, 17:41

pdfТехническа спецификация486.39 KB13/02/2017, 17:41

docОбразци на документи335 KB13/02/2017, 17:41

xlsxКоличествено - стойностна сметка45.2 KB13/02/2017, 17:41

zipВетеринарен техникум1306.52 MB13/02/2017, 17:42


pdfРазяснение по процедурата130.35 KB27/02/2017, 16:47

 

pdfРешение изменение149.68 KB02/03/2017, 14:20

С решението за одобрение на обявление за изменение и/или допълнителна информация са направени следните изменения:
В техническата спецификация са допълнени изискванията към основните видове материали.
Направена е промяна в образеца на техническо предложение.
Направена е промяна в образеца на КСС, касаеща облагането на непредвидените разходи с ДДС.
Удължени са сроковете за получаване на оферти и е променена датата на отваряне на офертите.

pdfТехническа спецификация429.73 KB02/03/2017, 14:20

docОбразци на документи334.5 KB02/03/2017, 14:20

xlsxКоличествено - стойностна сметка45.21 KB02/03/2017, 14:20 

 

pdfРазяснение по процедурата132.26 KB06/03/2017, 17:09

pdfРазяснение по процедурата127.01 KB22/03/2017, 17:02


pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти153.01 KB25/04/2017, 14:53

 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 03/04/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/04/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрацияСРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/03/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/03/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

pdfПротокол 1 339.47 KB07/04/2017, 15:29

pdfПротокол 2 758.96 KB19/05/2017, 14:47

pdfПротокол 3330.7 KB19/05/2017, 14:47

 

Доклад

pdfДоклад 823.62 KB19/05/2017, 14:47

 

Решение

pdfРешение № 10-00-949 / 18.05.2017 г.549.46 KB19/05/2017, 14:47

 

pdfСъобщение по чл. 43 ал. 4 от ЗОП до "ДК ИНФРА" ООД156.38 KB08/06/2017, 15:25

 

Договор

pdfДоговор № 13801.43 MB 14/07/2017, 17:09

 

Предложения

pdfПриложение - Ценово предложение 27.31 MB14/07/2017, 17:09

pdfПриложение - Техническо предложение 36.33 MB14/07/2017, 17:09

 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...