Извършване на строителни и монтажни работи за обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски"

13 Февруари 2017
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Извършване на строителни и монтажни работи за обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, УПИ I Иконом.техникум, кв.10 по плана на гр. Стара Загора"


pdfРешение143.16 KB13/02/2017, 17:11 

pdfОбявление184.41 KB13/02/2017, 17:11

pdfДокументация за участие854.83 KB13/02/2017, 17:11

pdfТехническа спецификация591.83 KB13/02/2017, 17:11

docОбразци на документи333.5 KB13/02/2017, 17:11

xlsxКоличествено - стойностна сметка53.11 KB13/02/2017, 17:11

zipТърговска гимназия1405.92 MB13/02/2017, 17:26

 

pdfРешение изменение151.8 KB02/03/2017, 14:28

С решението за одобрение на обявление за изменение и/или допълнителна информация са направени следните изменения:
В техническата спецификация са допълнени изискванията към основните видове материали.
Направена е промяна в образеца на техническо предложение.
Удължени са сроковете за получаване на оферти и е променена датата на отваряне на офертите.

pdfТехническа спецификация531.09 KB02/03/2017, 14:28

docОбразци на документи333.5 KB02/03/2017, 14:28

 

pdfРазяснение по процедурата207.19 KB06/03/2017, 16:29

pdfРазяснение по процедурата139.41 KB21/03/2017, 17:01


pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти151.75 KB21/04/2017, 16:42

 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 03/04/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/04/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрацияСРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/03/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/03/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

pdfПротокол № 1387.48 KB07/04/2017, 15:33

pdfПротокол № 2750.99 KB19/05/2017, 14:55

pdfПротокол № 3371.58 KB19/05/2017, 14:55

 

Доклад

pdfДоклад787.45 KB19/05/2017, 14:55

 

Решение

pdfРешение № 10-00-950 / 18.05.2017 г.545.57 KB19/05/2017, 14:55

 

Договор

pdfДоговор № 13831.48 MB04/08/2017, 16:35

pdfПриложение - ценово предложение112.73 KB04/08/2017, 16:35

pdfПриложение - техническо предложение 1 част6.04 MB04/08/2017, 16:35

pdfПриложение - техническо предложение 2 част2.66 MB04/08/2017, 16:35

pdfПриложение - линеен календарен график 1 част177.39 KB04/08/2017, 16:35

pdfПриложение - линеен календарен график 2 част193.72 KB04/08/2017, 16:35

pdfПриложение - линеен календарен график 3 част93.67 KB04/08/2017, 16:35

pdfПриложение - линеен календарен график 4 част102.22 KB04/08/2017, 16:35

pdfПриложение - линеен календарен график 5 част85.77 KB04/08/2017, 16:35

pdfПриложение - линеен календарен график 6 част90.13 KB04/08/2017, 16:35

pdfПриложение - линеен календарен график 7 част101.14 KB04/08/2017, 16:35

pdfПриложение - линеен календарен график 8 част102.17 KB04/08/2017, 16:35

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...